Sprawozdanie Szóste: Pytania i odpowiedzi

Uważamy że jest ważnym, przekazując informacje które dostarczyliśmy dotychczas, aby odpowiedzieć na pytania które z pewnością pojawią się, odnośnie naszej rzeczywistości i znaczenia przekazów które dostarczamy.

Nie pokazując twardych dowodów, dlaczego ludzie mieliby uwierzyć w to, co im mówicie na temat Interwencji?

Po pierwsze, istnieje więcej dowodów świadczących o odwiedzinach w waszym świecie. Powiedziano nam, iż jest tak w tym przypadku. Ale powiedziano nam również, dzięki Nieujawnionym, że ludzie nie wiedzą w jaki sposób zrozumieć dowody, oraz nadają im własne znaczenie — znaczenie które sami chcieliby nadać, znacznie które zapewnia komfort i w przeważającej części otuchę. Jesteśmy przekonani że istnieją wystarczające dowody, aby zweryfikować czy Interwencja występuje obecnie na Ziemi, jeśli ktoś podejmie czas aby przyjrzeć się i zbadać tę kwestię. Fakt iż wasze rządy i religijni przywódcy nie ujawniają tego typu rzeczy, nie oznacza że tak ważne wydarzenie nie występuje w waszym otoczeniu.

Skąd ludzie mają wiedzieć czy jesteście prawdziwi?

W kwestii naszej realności, nie możemy zaprezentować wam naszej fizycznej obecności, więc musicie doszukać się znaczenie i ważności naszych słów. W tym punkcie, nie jest to kwestia wiary. To wymaga głębszego rozpoznania, Wiedzy, rezonansu (współgrania). Wierzymy że słowa które wypowiadamy są prawdą, ale to nie daje gwarancji że zostaną odebrane w ten sposób. Nie możemy kontrolować reakcji na nasz przekaz. Są ludzie którzy wymagają więcej dowodów niż istnieje możliwość dostarczenia. Dla innych, takie dowody nie będą konieczne, ponieważ będą oni czuli wewnętrzne potwierdzenie.

W międzyczasie, być może pozostawimy kontrowersje, ale mamy jednak nadzieję i wierzymy że nasze słowa mogą być rozważone na poważnie, i że dowody które istnieją, co jest istotne, mogą być zebrane i zrozumiane przez tych, którzy są skłonni dać temu swój wysiłek i uwagę (skupienie) w swoim życiu. Z naszej perspektywy, nie jest wielkim problemem, wyzwaniem czy sposobnością, uzyskanie waszego zainteresowania.

Dlatego jesteście na początku nowego rozumowania (pojmowania). Wymaga to wiary i samodzielności. Wielu po prostu odrzuci nasze słowa, ponieważ nie wierzą w możliwość naszego istnienia. Inni być może pomyślą, że jesteśmy częścią jakiejś manipulacji, która jest wywierana na wasz świat. Nie możemy kontrolować tych reakcji. Możemy tylko ujawniać nasz przekaz i naszą obecność w waszym świecie, jednakże usunięcie tej obecności może nastąpić. To nie nasza obecność tutaj jest najwyższego znaczenia, lecz przekaz, dla ujawnienia którego przybyliśmy, oraz dla większej perspektywy i rozumowania (pojmowania), które możemy wam dostarczyć. Wasza edukacji musi się gdzieś rozpocząć. Każda edukacja rozpoczyna się od pragnienia wiedzy.

Wierzymy że poprzez nasze rozprawy możemy zdobyć przynajmniej część waszego zaufania, aby rozpocząć ujawnianie tego co mamy tu do zaoferowania.

Co możecie powiedzieć tym, którzy postrzegają Interwencję jako pozytywną rzecz?

Przede wszystkim, jesteśmy świadomi oczekiwań, iż wszystkie siły z niebios są powiązane (kojarzone) z waszym duchowym rozumowaniem (pojmowaniem), tradycjami i podstawowymi wierzeniami. Idea iż we wszechświecie istnieje prozaiczne życie jest wyzwaniem dla tych podstawowych przypuszczeń. Z naszej perspektywy i doświadczenia wyniesionego z naszych własnych kultur, rozumiemy te oczekiwania. W odległej przeszłości my sami także je podtrzymywaliśmy. Ale w końcu musieliśmy je porzucić stojąc wobec realiów życia Wielkiej Społeczności i znaczenia odwiedzin.

Żyjecie w wielkim fizycznym wszechświecie. Jest on pełen życia. To życie reprezentuje niezliczone manifestacje i również reprezentuje ewolucję inteligencji i duchowej świadomości na każdym poziomie. Oznacza to, że to co napotkacie w Wielkiej Społeczności, zawierać będzie niemal wszystkie możliwości.

Jednakże jesteście izolowani, i jak dotąd nie podróżujecie jeszcze w kosmos. I nawet gdybyście mieli możliwość dotarcia do innego świata, wszechświat jest ogromny i nikt nie osiągnął możliwości aby przemierzyć z jednego końca galaktyki na drugi, z jakąkolwiek prędkością. Dlatego fizyczny wszechświat pozostaje ogromny i niezgłębiony. Nikt nie opanował jego praw. Nikt nie podbił jego terytoriów. Nikt nie może rościć sobie prawa do całkowitej dominacji i kontroli. Życie oferuje w tym względzie wielką dawkę pokory. Nawet daleko poza waszymi granicami nadal jest to prawdą.

Dlatego powinniście zacząć oczekiwać, że spotkacie inteligencje (istoty rozumne) reprezentujące siły dobra, siły odznaczające się ignorancją, oraz te które są bardziej neutralne w stosunku do was. Jednakże w realiach podróżowania i eksploracji Wielkiej Społeczności, wyłaniające się rasy takie jak wasza własna, niemal bez wyjątków, napotkają eksploatatorów zasobów, kolektywy i tych którzy szukają przewagi dla siebie samych gdy pierwszy raz zetkną się życiem w Wielkiej Społeczności.

Odnosząc się do pozytywnych interpretacji odwiedzin, część z nich jest (tylko) ludzkimi oczekiwaniami i naturalną potrzebą witania dobrych następstw i szukania pomocy w Wielkiej Społeczności, odnośnie problemów które ludzkość nie była w stanie samodzielnie rozwiązać. Jest naturalnym oczekiwać takich rzeczy, szczególnie gdy uważacie że wasi przybysze posiadają większe możliwości niż wy. Jednak ogromna część problemu interpretacji wielkich odwiedzin, wiąże się z zamiarami i agendą samych przybyszów. Ponieważ zachęcają oni ludzi, w każdym miejscu, do postrzegania ich obecności tutaj, jako całkowicie pożyteczną dla ludzkości i ich potrzeb.

Jeśli interwencja jest na tak dobrej drodze, to dlaczego nie przybyliście wcześniej?

We wcześniejszym czasie, wiele lat temu, kilka grup waszych sojuszników przybyło z wizytą do waszego świata, z zamiarem podarowania przekazu nadziei, aby przygotować ludzkość. Lecz niestety ich przekazy nie mogły być zrozumiane i były niewłaściwie wykorzystywane przez tych kilku, którzy mogli je otrzymywać. W następstwie ich przybycia, przybysze pochodzący z kolektywów, zebrali się (skrzyknęli się) i zgromadzili się tutaj. Było dla nas wiadome, że to może się wydarzyć, ponieważ wasz świat jest zbyt cenny aby go przeoczyć (zignorować) i jak już powiedzieliśmy, nie znajduje się w dalekiej czy odległej części wszechświata. Wasz świat był obserwowany przez długi czas, przez tych którzy chcieliby wykorzystać go dla swych własnych korzyści.

Dlaczego nasi sojusznicy nie mogą zatrzymać Interwencji?

Jesteśmy tu tylko aby obserwować i doradzać. Wielkie decyzje stające przed ludzkością są w waszych rękach. Nikt inny nie może podjąć tych decyzji za was. Nawet wasi wielcy przyjaciele daleko z poza waszego świata, nie zainterweniują, bo jeśli to zrobią, może to skutkować działaniami wojennymi, a wasz świat mógłby się stać polem bitwy pomiędzy przeciwnymi siłami. I jeśli wasi przyjaciele byliby zwycięzcami, stalibyście się całkowicie zależni od nich, niezdolni do troszczenia się o samych siebie lub zachowania waszego własnego bezpieczeństwa we wszechświecie. Nie znamy żadnej życzliwej rasy, która by chciała ponieść takie brzemię. I doprawdy, wam też by to nie służyło. Ponieważ stalibyście się terytorium zależnym dla innej władzy i musielibyście być zarządzani z daleka (na odległość). Nie jest to korzystne dla was w żaden sposób, i to z tego właśnie powodu takie rozwiązanie nie występuje.Jednak przybysze będą prezentować siebie jako zbawców i oswobodzicieli ludzkości. Oni wykorzystają waszą naiwność. Będą zbijać kapitał na waszych oczekiwaniach i będą chcieli w pełni czerpać korzyści z waszego zaufania.

Dlatego, jest naszym szczerym pragnieniem, aby nasze słowa mogły służyć jako antidotum na ich obecność i na ich manipulację oraz nadużycia. Ponieważ wasze prawa są łamane. Wasze terytorium jest zinfiltrowane. Na wasze rządy są wywierane wpływy. A wasze religijne impulsy i ideologie są przekierowywane.

Musi istnieć głos prawdy w tej sprawie. A my możemy jedynie ufać, że potraficie usłyszeć ten głos prawdy. Możemy jedynie mieć nadzieję, że perswazja nie posunie się zbyt daleko.

Jakie są realistyczne cele dla nas do osiągnięcia, i co jest głównym punktem odnośnie ocalenia ludzkości przed utratą jej samostanowienia?

Pierwszym krokiem jest świadomość. Wielu ludzi musi stać się świadomymi, że Ziemia jest odwiedzana, i że obce siły działają tutaj w potajemny sposób, chcąc ukryć swą agendę oraz dążenia przed ludzkim zrozumieniem. Musi stać się wielce zrozumiałym to, że ich obecność tutaj jest wielkim wyzwaniem dla ludzkiej wolności i samostanowienia. Agenda którą szerzą i Program Pacyfikacji który sponsorują, musi być przeciwdziałany (niwelowany) z rozsądkiem i mądrością biorąc pod uwagę ich obecność. To przeciwdziałanie musi zaistnieć. Jest wielu ludzi obecnie na Ziemi, którzy są w stanie to zrozumieć. Dlatego, pierwszym krokiem jest świadomość.

Kolejnym krokiem jest edukacja. Jest niezbędne dla wielu ludzi w różnych kulturach i różnych narodach, aby uczyć się o życiu w Wielkiej Społeczności i aby zacząć pojmować z czym będziecie się ścierać i z czym ścieracie się nawet w tym momencie.

Dlatego realistycznymi celami są świadomość i edukacja. To samo w sobie może zablokować agendę przybyszów na Ziemi. Oni działają obecnie z bardzo niewielkim oporem. Oni napotykają niewiele przeszkód. Wszyscy ci, którzy pragną postrzegać ich jako “sojuszników ludzkości”, muszą nauczyć się że nie jest tak w tym przypadku. Być może nasze słowa będą niewystarczające, ale są one dopiero początkiem.

Gdzie możemy odnaleźć tą edukację?

Edukacja może być odnaleziona na Ścieżce Wiedzy Wielkiej Społeczności, która jest prezentowana na Ziemi w tym czasie. Chociaż prezentuje ona nowe rozumowanie na temat życia i duchowości we wszechświecie, jest podłączona do wszystkich oryginalnych duchowych ścieżek, które już istnieją w waszym świecie – duchowych ścieżek które cenią ludzką wolność, sens prawdziwej duchowości oraz które cenią współpracę, pokój i harmonię wewnątrz ludzkiej rodziny. Dlatego nauczanie na Ścieżce Wiedzy, przywołuje (przybliża) wszystkie wielkie prawdy, które już istnieją w waszym świecie i nadaje im większy kontekst oraz obszar wyrazu. W ten sposób Ścieżka Wiedzy Wielkiej Społeczności nie zastępuje ziemskich religii, lecz wprowadza szerszy kontekst, wewnątrz którego mogą one być naprawdę znaczące i właściwe (stosowne) dla waszych czasów.

W jaki sposób mamy się dzielić waszym przekazem z innymi?

Nawet w tym momencie, prawda żyje we wnętrzu każdej osoby. Jeśli potraficie przemawiać do prawdy wewnątrz człowieka, stanie się silniejszy i zacznie rezonować. Naszą wielką nadzieją, nadzieją Nieujawnionych, duchowych sił które służą waszemu światu, i nadzieją tych którzy cenią ludzką wolność i chcieliby widzieć wasze wyłonienie się do Wielkiej Społeczności szczęśliwie zakończone, polegają (liczą) na tej prawdzie, która żyje we wnętrzu każdej osoby. Nie możemy na was wymusić tej świadomości. Możemy ją wam tylko ujawnić i wierzyć w potęgę Wiedzy, którą Stwórca wam dał, i która umożliwia wam i innym zareagować.

Jakie są mocne strony ludzkości w opieraniu się Interwencji?

Po pierwsze, jesteśmy świadomi dzięki obserwacji waszego świata, i poprzez to co Nieujawnieni nam powiedzieli, odnośnie tych rzeczy których nie możemy zaobserwować, że chociaż istnieją wielkie problemy na Ziemi, to jest na niej wystarczająca ilość ludzkiej wolności, aby dać wam fundament do opierania się Interwencji. W odróżnieniu do wielu innych Światów, gdzie już na wstępie, osobista wolność nigdy nie została osiągnięta. Jeśli te światy napotkają obce siły w swym otoczeniu, oraz rzeczywistość (realia) życia Wielkiej Społeczności, ich możliwości osiągnięcia wolności i niepodległości są bardzo ograniczone.

Dlatego macie wielką siłę w tej ludzkiej wolności, która jest znana w waszym świecie i jest doświadczana przez wielu, chociaż być może nie przez wszystkich. Wiecie że macie coś do stracenia. Cenicie to co już macie, niezależnie do jakiego stopnia zostało to ustanowione. Nie chcecie być rządzeni przez obce siły. Nie chcecie być szorstko (twardo) rządzeni, nawet przez ludzkie władze. Dlatego to jest początek (pierwszy krok).

Po drugie, ponieważ wasz świat posiada bogate duchowe tradycje, które rozwijały Wiedzę w jednostce oraz rozwijały ludzką współpracę oraz zrozumienie, rzeczywistość (świadomość) Wiedzy została już osiągnięta. I znowu, w innych światach gdzie Wiedza nigdy nie została ugruntowana, możliwości ugruntowana jej w punkcie zwrotnym (przełomowym) wyłaniania się do Wielkiej Społeczności, rokuje niewielką nadzieję na sukces. Wiedza jest na tyle silna, na ile wystarczająca ilości osób tutaj, może być w stanie nauczyć się o rzeczywistości życia w Wielkiej Społeczności oraz pojąć (uzmysłowić sobie) co dzieje się w ich otoczeniu w tym czasie. To z tego powodu jesteśmy optymistami, ponieważ wierzymy w ludzką mądrość. Wierzymy że ludzie mogą wzrastać ponad egocentryzm, ponad zainteresowanie samym sobą i ponad ochranianie samego siebie, aby postrzegać życie w większy sposób i odczuwać większą odpowiedzialność w służbie własnemu gatunkowi.

Być może nasza wiara jest nieuzasadniona, ale wierzymy że Nieujawnieni mądrze nam doradzali w tym względzie. W rezultacie, wystawiliśmy się na niebezpieczeństwo, poprzez przebywanie w sąsiedztwie waszego świata i dawanie świadectwa wydarzeń z poza waszych granic, które mają bezpośredni wpływ na waszą przyszłość i przeznaczenie.

Ludzkość ma wspaniałe perspektywy. Posiadacie wzrastającą świadomość problemów na Ziemi – braku współpracy pomiędzy narodami, degradacji waszego środowiska naturalnego, waszych malejących zasoby i tak dalej. Jeśli te problemy byłyby nieznane waszym ludziom, jeśli te realia byłyby ukrywane przed waszymi ludźmi w stopniu, w którym ludzie nie mieliby pojęcia o istnieniu tych rzeczy, wtedy nie bylibyśmy aż tak ufni. Jednak w rzeczywistości, ludzkość posiada potencjał i perspektywy aby przeciwdziałać każdej interwencji na Ziemi.

Czy ta Interwencja zmierza do przekształcenia się w inwazję militarną?

Jak już powiedzieliśmy, wasz świat jest zbyt cenny aby prowokować inwazję militarną. Nikt kto odwiedza wasz świat, nie chce zniszczenia jego infrastruktury lub jego naturalnych zasobów. To dlatego przybysze nie zamierzają zniszczyć ludzkości, ale zamiast tego chcą zatrudniać ludzkość, aby służyła ich kolektywom.

To nie interwencja militarna wam zagraża. Lecz potęga wpływów i perswazji. Będzie to budowane na waszych własnych słabościach, na bazie waszego własnego egoizmu, na bazie waszej ignorancji odnośnie życia w Wielkiej Społeczności oraz na bazie waszego ślepego optymizmu odnośnie waszej przyszłości i znaczenia życia poza waszymi granicami.

Aby przeciwstawić się temu, zapewniamy edukację i informujemy o środkach przygotowawczych, które są wysyłane na Ziemię w tym czasie. Jeśli już teraz nie znalibyście ludzkiej wolności, jeśli już teraz nie bylibyście świadomi powszechnych (typowych) problemów waszego świata, wtedy nie powierzylibyśmy wam tego rodzaju przygotowania. I nie mielibyśmy pewności siebie, że nasze słowa rezonowałyby z prawdą, o której (już teraz) wiecie.

Czy możecie wpływać na ludzi równie silnie jak przybysze, ale w dobrych intencjach?

Naszą intencją nie jest wpływać na jednostki. Naszą intencją jest tylko zaprezentowanie problemu i rzeczywistości, w którą się wyłaniacie. Nieujawnieni dostarczają prawdziwych środków przygotowawczych, ponieważ pochodzą one od Boga. W ten sposób, Nieujawnieni wpływają na jednostki w dobrym celu. Jednak istnieją ograniczenia. Jak już wspomnieliśmy, to wasze samostanowienie jest tym, co musi zostać wzmocnione. To wasza władza jest tym, co musi być zwiększone. To wasza współpraca pośród ludzkiej rodziny jest tym, co musi być wspierane.

Istnieją limity tego jak wiele pomocy możemy dostarczyć. Nasza grupa jest mała. Nie spacerujemy pomiędzy wami. Dlatego wielkie pojmowanie waszej nowej rzeczywistości, musi być dzielone (przekazywane) pomiędzy jedną a drugą osobą. Nie może to zostać wymuszone na was poprzez zewnętrzną siłę, nawet gdyby służyło to waszemu własnemu dobru. Nie moglibyśmy wtedy wspierać waszej wolności i samowystarczalności, gdybyśmy sponsorowali tego typu program perswazji. Tutaj nie możecie być jak dzieci. Musicie stać się dojrzali i odpowiedzialni. To wasza wolność jest zagrożona. To wasz świat jest zagrożony. To wasza współpraca z innymi jest tutaj potrzebna.

Macie teraz znakomity powód aby zjednoczyć waszą rasę, ponieważ żaden z was nie zyska bez (pomocy) drugiego. Żaden naród nie zyska jeśli inny naród wpadnie pod obcą (pozaziemską) kontrolę. Ludzka wolność musi być kompletna (całkowita). Współpraca musi występować na całym waszym świecie. Bo każdy jest obecnie w takiej samej sytuacji. Przybysze nie faworyzują jednej grupy nad drugą, jednej rasy nad drugą, jednego narodu nad drugim. Oni pragną tylko ścieżki najmniejszego oporu, aby ustanowić ich obecność i ich dominację nad waszym światem.

Jak bardzo rozległa jest ich infiltracja ludzkości?

Przybysze posiadają znaczącą obecność wewnątrz najbardziej rozwiniętych narodów w waszym świecie, szczególnie w narodach Europy, Rosji, Japonii i Ameryki. Te, postrzegane są jako najsilniejsze narody, posiadające największą siłę i wpływy. Właśnie na nich przybysze będą się koncentrować. Jednakże, zabierają (porywają) ludzi z całego świata i wprowadzają swój Program Pacyfikacji u każdego kogo złapią, o ile te jednostki wykazują wrażliwość na ich wpływy. Co prawda, obecność przybyszów jest ogólnoświatowa, ale koncentrują się na tych, co do których mają nadzieję że staną się ich sojusznikami. Są nimi narody, rządy i przywódcy religijni, którzy dzierżą największą władzę i posiadają kontrolę nad ludzkimi myślami i przekonaniami.

Ile mamy czasu?

Ile czasu macie? Macie trochę czasu, nie możemy powiedzieć ile dokładnie. Ale przybywamy z pilnym przesłaniem. To nie jest problem który może być po prostu ominięty lub zanegowany. Z naszej perspektywy jest to najważniejsze wyzwanie stojące przed ludzkością. Jest to największy problem, priorytet numer jeden. Jesteście spóźnieni w waszych przygotowaniach. Było to spowodowane wieloma czynnikami z poza waszej kontroli. Ale jest jeszcze czas, jeśli potraficie zareagować. Wynik jest nieokreślony i jeszcze nadal istnieje szansa na wasze powodzenie.

W jaki sposób możemy się skupić na tej Interwencji, biorąc pod uwagę ogrom innych globalnych problemów, które aktualnie występują?

Po pierwsze, uważamy że nie ma innych problemów na Ziemi, które są ważniejsze niż ten. Z naszej perspektywy, cokolwiek będziecie chcieli rozwikłać samodzielnie, będzie miało to niewielkie znaczenie w przyszłości, jeśli wasza wolność zostanie utracona. Jak sądzicie, co bylibyście w stanie uzyskać? Co bylibyście w stanie osiągnąć lub zachować (zabezpieczyć) jeśli nie bylibyście wolni w Wielkiej Społeczności? Wszystkie wasze dokonania (osiągnięcia) zostałyby przekazane do waszych nowych zarządców; całe wasze bogactwo zostałoby zapisane na ich rzecz. I chociaż wasi przybysze nie są okrutni, są całkowicie oddani swej agendzie. Jesteście cenieni tylko do momentu jeśli możecie być użyteczni w ich sprawie. To z tego właśnie powodu nie uważamy, że istnieją jakiekolwiek inne problemy stojące przed ludzkością, (które są) równie istotne jak ten.

Kto nadaje się do zareagowania na tą sytuację?

Odnośnie tego kto może zareagować, jest obecnie wielu ludzi na Ziemi, którzy posiadają wrodzoną wiedzę o Wielkiej Społeczności i którzy są wrażliwi na nią. Jest wielu innych którzy byli już zabierani przez przybyszów, ale którzy nie poddali się im lub ich perswazji. I jest wielu innych którzy są zaniepokojeni przyszłością ludzkości i którzy zostali ostrzeżeni o zagrożeniach, które stoją przed ludzkością, nawet wewnątrz waszego własnego świata. Ludzie jako całość lub z jednej z tych trzech kategorii, mogą być jednymi z pierwszych, którzy zareagują na rzeczywistość wielkiej Społeczności i na przygotowania na Wielką Społeczność. Mogą pochodzić z każdej grupy społecznej, każdego narodu, z jakiegokolwiek środowiska religijnego lub każdej grupy ekonomicznej. Są dosłownie z całego świata. To na nich i na ich zareagowanie liczą wielkie Duchowe Siły, które chronią i nadzorują ludzki dobrobyt.

Wspomnieliście że jednostki są zabierane na obszarze całej Ziemi. W jaki sposób ludzie mogą ochronić siebie lub innych przed byciem porwanym?

Im silniejsi możecie być w Wiedzy, i w świadomości na temat obecności przybyszów, tym mniej atrakcyjnym celem stajecie się dla ich badań i manipulacji. Im bardziej wykorzystujecie swe spotkania z nimi aby zdobyć wgląd (rozeznanie) w nich, tym większym zagrożeniem się stajecie. Jak już powiedzieliśmy, oni poszukują ścieżki najmniejszego oporu. Oni chcą jednostek które są uległe i ustępliwe. Oni chcą tych, którzy przysparzają im niewielu problemów i mało zmartwień.

Gdy już będziecie silni w Wiedzy, będziecie poza ich kontrolą, ponieważ wtedy nie będą mogli przejąć (przechwycić) waszych umysłów lub serc. I z czasem, będziecie posiadać siłę postrzegania aby zaglądać do ich umysłów, czego oni sobie nie życzą. Wtedy staniecie się dla nich zagrożeniem, wyzwaniem dla nich, i będą was omijać jeśli tylko będą mogli.

Przybysze nie chcą być ujawnieni. Nie pragną konfliktu. Oni są nadmiernie pewni siebie, iż zdołają osiągnąć swoje cele bez wielkiego (poważnego) oporu ze strony ludzkiej rodziny. Jednak gdy już raz tego typu opór jest zbudowany, gdy już raz potęga Wiedzy obudzi się w jednostce, wtedy przybysze będą się zmagać z o wiele bardziej groźniejszymi przeszkodami. Ich interwencja tutaj zostanie pokrzyżowana i bardziej skomplikowana do osiągnięcia. A ich perswazja w stosunku do tych, którzy są u władzy, stanie się bardziej skomplikowana do osiągnięcia. Dlatego właśnie reakcja jednostek i zaangażowanie w prawdę są tutaj istotne.

Stańcie się świadomi obecności przybyszów. Nie poddawajcie się perswazji jakoby ich obecność tutaj była duchowej natury lub zawierała wielkie korzyści lub odkupienie dla ludzkości. Opierajcie się perswazji. Odzyskajcie swój własny, wewnętrzny autorytet (władzę), wielki dar który Stwórca wam podarował. Stańcie się liczącą się siłą w stosunku do każdego kto mógłby naruszać lub negować wasze podstawowe prawa.

W ten sposób wyrażana jest Duchowa Moc. Jest Wolą Stwórcy, aby ludzkość mogła wyłonić się do Wielkiej Społeczności zjednoczona ze sobą i wolna od obcych interwencji i dominacji. Jest Wolą Stwórcy, abyście mogli przygotować się na przyszłość, która będzie inna niż wasza przeszłość. Jesteśmy tu w służbie Stwórcy i dlatego nasza obecność i nasze słowa służą temu celowi.

Jeśli przybysze napotkaliby opór wśród ludzkości, lub wśród konkretnych jednostek, czy przybędą w większej liczbie czy może odejdą?

Ich liczba nie jest wielka. Jeśli napotkaliby znaczny opór, musieliby zawrócić i opracować nowe plany. Są w pełni przekonani że ich misja może być wypełniona bez poważnych przeszkód. Jednak gdyby poważne przeszkody pojawiły się, wtedy ich interwencja i perswazja zostałyby udaremnione, a oni musieliby znaleźć inne sposoby uzyskania kontaktu z ludzkością.

Ufamy że ludzka rodzina potrafi wytworzyć wystarczający opór i wystarczającą jednomyślność, aby zniwelować te wpływy. Na tym opieramy naszą nadzieję i nasze starania.

Jakie najważniejsze pytania musimy zadać sobie i innym, odnoszące się do tego problemu pozaziemskiej infiltracji?

Być może najistotniejszymi pytaniami do zadania samym sobie są: “Czy my ludzie jesteśmy samotni we wszechświecie lub w naszym własnym świecie? Czy byliśmy odwiedzin w tym czasie? Czy te odwiedziny są pożyteczne dla nas? Czy musimy się przygotować?

Są to bardzo podstawowe pytania, ale muszą one być zadane. Jest wiele pytań na które jednak nie da się odpowiedzieć, ponieważ nie wiecie wystarczająco (wiele) na temat życia w Wielkiej Społeczności, i nie jesteście jeszcze pewni siebie (przeświadczeni), iż posiadacie umiejętności do przeciwstawienia się tym wpływom. Istnieje wiele braków w ludzkiej edukacji, która skupia się głównie na przeszłości. Ludzkość wyłania się z długiego stanu względnej izolacji. Jej edukacja, jej wartości, oraz jej instytucje, wszystkie one były dobrze ugruntowane w tym stanie izolacji. Jednak teraz wasza izolacja zakończyła się, na zawsze. Zawsze było wiadome że to nastąpi. Było nieuniknione że tak się stanie w tym przypadku. Dlatego wasza edukacja i wasze wartości wchodzą w nowy kontekst, do którego muszą się przystosować. A przystosowanie (adaptacja) musi nastąpić szybko, z powodu natury Interwencji aktualnie na Ziemi.

Będzie wiele pytań na które nie będziecie umieli odpowiedzieć. Będziecie musieli z nimi żyć. Wasza edukacja na temat Wielkiej Społeczności jest jedynie w początkowej fazie. Musicie podejść do tego z wielką powagą i ostrożnością. Musicie zwalczać wasze własne skłonności, do próbowania (usiłowania) i tworzenia sytuacji przyjemnych i uspokajających (dodających otuchy). Musicie rozwinąć obiektywizm na temat życia, i musicie spojrzeć poza sferę waszych osobistych korzyści, aby usytuować siebie w pozycji umożliwiającej zareagowanie na wielkie siły i wydarzenia, które kształtują wasz świat i waszą przyszłość.

Co jeśli wystarczająca liczba osób nie będzie mogła zareagować?

Jesteśmy pewni że wystarczająca liczba osób będzie mogła zareagować i rozpocznie swą wielką edukację na temat życia w Wielkiej Społeczności, aby dać szansę i nadzieję ludzkiej rodzinie. Jeśli to nie będzie osiągnięte, wtedy ci którzy cenią swą wolność i którzy posiadają tą edukację, będą musieli wycofać się. Będą musieli utrzymać Wiedzę żywą na Ziemi, gdy Ziemia wpadnie pod całkowitą kontrolę. To jest bardzo groźna alternatywa i jak dotychczas występowała w innych światach. Podróż powrotna do stanu wolności z takiej pozycji, jest bardzo trudna. Mamy nadzieję że nie będzie to waszym przeznaczeniem i właśnie dlatego przekazujemy wam te informacje. Jak już mówiliśmy, istnieje dość ludzi na Ziemi którzy mogą zareagować, aby zniwelować zamiary przybyszów oraz aby udaremnić ich wpływy na ludzkie sprawy i ludzkie wartości.

Wspominaliście o innych światach wyłaniających się do Wielkiej Społeczności. Czy możecie opowiedzieć o sukcesach i porażkach, które mogą mieć związek z naszą sytuacją?

Miały miejsce sukcesy, bo inaczej by nas tu nie było. W moim przypadku, jako mówcy naszej grupy, nasz świat był już na wstępie mocno zinfiltrowany, zanim uświadomiliśmy sobie istniejącą sytuację. Nasza edukacja została pobudzona poprzez przybycie grupy takiej samej jak nasza własna, dostarczającej wglądu i informacji na temat naszej sytuacji. Mieliśmy obcych handlarzy zasobami w naszym świecie, współdziałających z naszym rządem. Ci którzy byli u władzy w tym czasie, zostali przekonani że wymiana i handel byłyby dla nas pożyteczne, ponieważ zaczynaliśmy odczuwać wyczerpywanie się zasobów. Chociaż nasza rasa była zjednoczona, w odróżnieniu do waszej, zaczęliśmy stawać się całkowicie zależni od nowej technologii i sposobności, które były nam prezentowane. I w końcu gdy się to stało, nastąpiła wymiana w centrach władzy. My zaczęliśmy stawać się usługobiorcami. Przybysze stawali się dostawcami. Z biegiem czasu zostały na nas nałożone warunki i restrykcje, z początku niezauważalnie.

Na nasze religijne cele oraz wierzenia, również były wywierane wpływy przez przybyszów, którzy okazywali zainteresowanie naszymi duchowymi wartościami, ale chcąc (tylko) dać nam nowe pojmowanie, pojmowanie oparte na kolektywie, oparte na współpracy umysłów myślących jednakowo w zgodzie ze sobą. To zostało zaprezentowane naszej rasie jako przejaw duchowości i postępu (dokonań). Niektórzy dali się przekonać, ponieważ jednak byliśmy dobrze poinformowani przez naszych sojuszników z poza naszego świata, sojuszników takich jak my sami, zaczęliśmy przygotowywać ruch oporu i z czasem byliśmy w stanie zmusić przybyszów do opuszczenia naszego świata.

Od tego czasu, nauczyliśmy się sporo o Wielkiej Społeczności. Handel który utrzymujemy, jest bardzo selektywny, tylko z kilkoma innymi narodami. Byliśmy w stanie omijać kolektywy, i to zachowało naszą wolność. Ale jednak nasz sukces był trudny do osiągnięcia, ponieważ było wielu z nas, którzy musieli zginąć w obliczu tego konfliktu. Nasza historia jest historią sukcesu, ale nie pozbawioną kosztów. Są inni w naszej grupie, którzy doświadczyli podobnych trudności w ich interakcjach z interweniującymi siłami w Wielkiej Społeczności. A ponieważ w końcu nauczyliśmy się podróżować poza nasze granice, zawarliśmy sojusze z innymi. Mieliśmy możliwość nauczenia się co oznacza duchowość w Wielkiej Społeczności. A Nieujawnieni, którzy służą również naszemu światu, pomogli nam w tym aspekcie, abyśmy mogli dokonać wielkiej przemiany, od izolacji do świadomości Wielkiej Społeczności.

Mimo to było wiele niepowodzeń, których jesteśmy świadomi. Kultury w których tubylcze (miejscowe) ludy nie osiągnęły osobistej wolności lub nie zakosztowały owoców współpracy, nawet pomimo iż były zaawansowanie technologicznie, nie posiadały fundamentów do osiągnięcia swej własnej niepodległości we wszechświecie. Ich zdolność oporu przed kolektywami została bardzo ograniczona. Zachęceni obietnicą większej władzy, potężniejszej technologii i lepszego zdrowia, oraz zachęceni przez pozorne zyski z handlu w Wielkiej Społeczności, ich centrum władzy opuściło ich świat. Pod koniec, staną się całkowicie zależni od tych, którzy ich zaopatrywali i którzy przejęli kontrolę nad ich zasobami oraz ich infrastrukturą.

Z pewnością potraficie sobie wyobrazić jak by to mogło wyglądać. Nawet w waszym własnym świecie, opierając się na waszej historii, widzieliście mniejsze narody wpadające pod dominację większych narodów. Możecie to zaobserwować nawet dzisiaj. Dlatego te idee nie są wam całkowicie obce. W Wielkiej Społeczności, tak jak w waszym świecie, silny zdominuje słabego, jeśli potrafi. Taka jest rzeczywistość życia w każdym miejscu. I z tego właśnie powodu dopingujemy waszą świadomość i wasze przygotowanie, abyście mogli stać się silni, a wasze samostanowienie mogło wzrastać.

Może być poważnym rozczarowaniem dla wielu, dowiedzenie się i zrozumienie że wolność jest rzadkością we wszechświecie. W miarę jak narody stają się silniejsze i bardziej stechnologizowane (uprzemysłowione), wymagają coraz większego ujednolicenia (jednolitości) i zgodności pomiędzy swoimi ludźmi. Gdy połączą się z Wielką Społecznością i staną się zaangażowani w sprawy Wielkiej Społeczności, przyzwolenie (tolerancja) na wyrażanie indywidualności, uszczupli się do punktu w którym wielkie narody które posiadają bogactwo i władzę, są zarządzane ze skrupulatnością i rygorystycznym nastawieniem, które wy uznalibyście za odrażające.

W tym momencie musicie nauczyć się że zaawansowanie technologiczne i zaawansowanie duchowe, nie są tym samym, to lekcja którą ludzkość będzie musiała się dopiero nauczyć, i którą musicie przyswoić jeśli macie rozwinąć waszą naturalną mądrość w tych sprawach.

Wasz świat jest bardzo ceniony. Jest bogaty biologicznie. Siedzicie na skarbie który musicie chronić, jeśli macie być jego zarządcami i beneficjentami. Zastanówcie się nad ludźmi w waszym świecie, którzy utracili swą wolność, ponieważ żyli w miejscu uważanym przez innych za cenne. W tym momencie cała ludzka rodzina jest narażona na tego rodzaju niebezpieczeństwo.

Ponieważ przybysze są tak fachowi w narzucaniu myśli i wpływaniu na ludzkie Środowisko Mentalne, w jaki sposób możemy mieć pewność że to co widzimy jest prawdziwe?

Jedyną bazą dla mądrej percepcji (postrzegania) jest rozwijanie Wiedzy. Jeśli wierzycie tylko w to co widzicie, wtedy będziecie wierzyć tylko w to co jest wam pokazywane. Istnieje wielu, tak nam powiedziano, którzy posiadają tego typu perspektywę. Jednak nauczyliśmy się, że Mądrzy Ludzie w każdym miejscu, muszą osiągnąć szerszą wizję i głębszą wnikliwość. Jest prawdą że wasi przybysze potrafią wyświetlać obrazy waszych świętych i waszych religijnych postaci. Chociaż nie jest to praktykowane często, z pewnością może być użyte w celu wywołania oddania i poświęcenia, wśród tych którzy już oddali się tego typu wierzeniom. W tym miejscu wasza duchowość staje się rejonem podatności, gdzie Mądrość musi być użyta.

Jednak Stwórca dał wam Wiedzę jako fundament prawdziwej wnikliwości. Możecie dowiedzieć się co widzicie, jeśli zapytacie samego siebie, czy to jest prawdziwe. Jednak aby tego dokonać, musicie posiadać ten fundament, i właśnie dlatego nauczanie Ścieżki Wiedzy jest tak fundamentalne w kontekście uczenia się Duchowości Wielkiej Społeczności. Bez tego ludzie będą wierzyć w to, w co chcą uwierzyć, i będą polegać na tym co widzą i co jest im pokazywane. A ich szanse na wolność zostaną od razu utracone, ponieważ nigdy (w przeszłości) nie było dozwolone aby rozkwitła w pierwszej kolejności.

Mówicie o podtrzymywaniu Wiedzy żywej. Jak wielu będzie potrzebnych, aby podtrzymać Wiedzę na Ziemi?

Nie możemy podać wam liczby, ale musi być na tyle silna, aby wywołać oddźwięk wewnątrz waszych własnych kulturach. Jeśli ten przekaz będzie odebrany tylko przez kilku, wtedy nie zyskają oni tego oddźwięku lub tej siły. Oni muszą dzielić się tutaj ich mądrością. Nie może to służyć wyłącznie do ich umoralniania. O wiele więcej osób musi dowiedzieć się o tym przekazie, o wiele więcej niż może dotrzeć obecnie.

Czy istnieje niebezpieczeństwo w prezentowaniu tego przekazu?

Zawsze istnieje zagrożenie w prezentowaniu prawdy, nie tylko w waszym świecie, ale i w innych miejscach. Ludzie zdobywają korzyści dzięki okolicznościom, które w danej chwili istnieją. Przybysze będą oferować korzyści tym posiadającym władzę, którzy potrafią je przyjmować i którzy nie są silni w Wiedzy. Ludzie zostaną przyzwyczajeni do tych korzyści i będą budowali swe życia w oparciu o nie. To czyni ich opornymi lub nawet wrogo nastawionymi do prezentowania prawdy, co odnosi się do ich odpowiedzialności względem służenia innym i co może zagrozić podstawie ich bogactwa i dokonań.

Właśnie dlatego jesteśmy ukryci, i nie wkraczamy do waszego świata. Z pewnością przybysze zniszczyliby nas, jeśli zdołaliby nas odnaleźć. Jednak ludzkość również mogłaby chcieć nas zniszczyć, z powodu tego co reprezentujemy, z powodu wyzwania i nowej rzeczywistości, którą prezentujemy. Nie każdy jest gotowy aby otrzymać prawdę, nawet jeśli jest bardzo potrzebna.

Czy jednostki które są silne w Wiedzy, mogą wpływać na przybyszów?

Szansa na powodzenie jest tu bardzo ograniczona. Zmagacie się z kolektywem istot, które zostały wychowane aby być posłusznymi (zdyscyplinowanymi), których całe życie i doświadczenie opierało się i wywołane było przez mentalność kolektywu. Oni nie myślą samodzielnie. Z tego powodu, nie sądzimy iż możecie na nich wpływać. Jest kilku wśród ludzkiej rodziny, którzy posiadają siłę aby to uczynić, ale nawet tutaj możliwość sukcesu byłaby bardzo ograniczona. Więc odpowiedz musi brzmieć “Nie”. Z wielu praktycznych powodów, nie zdołacie nad nimi zwyciężyć.

Czym różnią się kolektywy od zjednoczonej ludzkości?

Kolektywy tworzone są z różnych ras, oraz z tych którzy są zrodzeni (wyhodowani) aby służyć tym rasom. Wiele z istot które są spotykane na Ziemi, zostało wyhodowanych przez kolektywy aby być sługami. Ich genetyczne dziedzictwo dawno zostało dla nich utracone. Zostali zrodzeni aby służyć, tak jak wy hodujecie zwierzęta, aby wam służyły. Ludzka współpraca którą promujemy, jest współpracą która zachowuje (chroni) samostanowienie jednostek i dostarcza silnej pozycji z której ludzkość może oddziaływać, nie tylko z kolektywami, ale i z innymi którzy będą odwiedzać wasz ląd (granice) w przyszłości.

Kolektyw jest oparty na jednym przeświadczeniu (wierze), na jednym zbiorze zasad (praw), oraz na jednej władzy (autorytecie). Oni kładą nacisk na całkowite posłuszeństwo (oddanie) dla idei lub ideału. Nie jest to wywołanie tylko przez edukację waszych przybyszów, ale również przez ich kod genetyczny. Dlatego właśnie zachowują się w sposób, w jaki się zachowują. Jest to zarazem ich zaleta i słabość. Posiadają wielkie możliwości w Środowisku Mentalnym, ponieważ ich umysły są zjednoczone. Ale są słabi ponieważ nie mogą myśleć samodzielnie. Nie potrafią dosyć skutecznie radzić sobie ze złożonościami lub przeciwnościami losu. Mężczyzna lub kobieta posiadająca Wiedzę, będzie dla nich niepojmowalna.

Ludzkość musi się zjednoczyć aby zachować swą wolność, ale jest to bardzo inny rodzaj establishmentu (grupy) niż tworzony przez kolektyw. Nazywamy ich “kolektywami”, ponieważ są zbiorowościami różnych ras i narodowości. Kolektywy nie są jedną rasą. Chociaż istnieje wiele ras w Wielkiej Społeczności, które są zarządzane przez dominującą władzę, kolektyw jest organizacją która rozciąga się poza sojusz jednej rasy, w obrębie jej własnego świata.

Kolektywy mogą dysponować wielką potęgą. Ponieważ jednak jest wiele kolektywów, mają tendencję do współzawodnictwa (rywalizacji) ze sobą, co zabezpiecza któregokolwiek z nich przed byciem zdominowanym. Ponadto, wiele różnych narodów w Wielkiej Społeczności posiada długotrwałe zatargi pomiędzy sobą, które są trudne do przezwyciężenia. Być może rywalizowali przez długi czas o te same zasoby. Być może rywalizowali ze sobą o sprzedaż zasobów które posiadają. Jednak kolektywy to co innego. Jak już tu wspominaliśmy, nie jest on (kolektyw) oparty o jedną rasę czy o jeden świat. Oni są rezultatem podboju i dominacji. Dlatego właśnie wasi przybysze reprezentują różne rasy istot, na różnych poziomach władzy i dowodzenia.

W przypadku innych światów, które pomyślnie zjednoczyły się, czy one zachowały swą osobistą wolność myślenia?

W różnym stopniu. Niektóre w bardzo dużym stopniu, inne w mniejszym, zależnie od ich historii, ich psychologicznej charakterystyki i potrzeb ich własnego przetrwania. Wasze życie na Ziemi zostało stosunkowo łatwo porównane do miejsc gdzie inne rasy rozwinęły się. Większość miejsc w których występuje inteligentne życie, zostało skolonizowane, ponieważ niema wielu ziemskich planet takich jak wasza własna, które dostarczają takiego bogactwa biologicznych zasobów. Ich wolność, w dużej części, zależała od bogactwa ich środowiska. Jednak wszyscy oni odnieśli sukces w udaremnianiu obcej infiltracji i ustanowili swe własne szlaki wymiany, handlu i komunikacji, oparte na ich własnym samostanowieniu. Jest to rzadkie osiągnięcie i musi być wypracowane i ochronione.

Co będzie potrzebne aby osiągnąć ludzkie zjednoczenie?

Ludzkość jest bardzo wrażliwa w Wielkiej Społeczności. Ta wrażliwość, z czasem, może ułatwić podstawową współpracę w ludzkiej rodzinie, ponieważ musicie się łączyć i jednoczyć, w celu przetrwania i rozwoju. Jest to element zdobywania świadomości Wielkiej Społeczności. Jeśli jest to oparte na zasadach ludzkiej współpracy, wolności i samo-wyrazu, wtedy wasza samowystarczalność będzie mogła stać się bardzo silna i głęboka. Lecz musi zaistnieć większa współpraca na Ziemi. Ludzie nie mogą żyć sami dla siebie lub przedkładać swoje osobiste cele ponad potrzeby wszystkich innych. Niektórzy mogą postrzegać to jako utratę wolności. My postrzegamy to jako gwarancję dla przyszłej wolności. Ponieważ mając na uwadze bieżące postawy, przeważające aktualnie na Ziemi, wasza przyszła wolność byłaby bardzo trudna do zabezpieczenia lub utrzymania. Bądźcie ostrożni. Ci którzy są kierowani przez ich własny egoizm, są doskonałymi kandydatami dla obcych wpływów i manipulacji. Jeśli są na stanowiskach władzy, będą oddawać swe bogactwo narodowe, narodową wolność, oraz ich zasoby narodowe, aby zdobyć korzyści dla samych siebie.

Dlatego większa współpraca jest wymagana. Z pewnością możecie to dostrzec. Z pewnością jest to widoczne nawet w waszym własnym świecie. Jednak rożni się to bardzo od życia kolektywów, gdzie rasy zostały zdominowane i są kontrolowane, gdzie ci którzy są posłuszni, są wcielani do kolektywów, a ci którzy nie są posłuszni, są wyobcowani (wyalienowani) lub niszczeni. Z pewnością tego typu grupa (establishment) chociaż może posiadać spory wpływ, nie może być cenna dla ich członków. A jednak jest to ścieżka którą wybrało wielu w Wielkiej Społeczności. Nie chcemy widzieć ludzkości wpadającej w tego typu organizację. To byłaby wielka tragedia oraz strata.

Czym różni się ludzka perspektywa od waszej?

Jedną z różnic jest to, że my rozwinęliśmy perspektywę Wielkiej Społeczności, która jest mniej egocentrycznym sposobem patrzenia na świat. Jest to punkt widzenia który daje wielką jasność i może dostarczyć wielkie poczucie pewności (komfortu), odnośnie mniejszych problemów z którymi się zmagacie w waszych codziennych sprawach. Jeśli potraficie rozwiązywać wielkie problemy, potraficie również rozwiązywać mniejsze. Macie (obecnie) wielki problem. Każda ludzka istota na Ziemi zmaga się z tym wielkim problemem. Może on was zjednoczyć i umożliwić wam przezwyciężenie waszych długotrwałych różnic i konfliktów. W tym tkwi ta wielkość i ta potęga. To dlatego powtarzamy że istnieje szansa na wybawienie właśnie z tych konkretnych okoliczności, które zagrażają waszej pomyślności i waszej przyszłości.

Wiemy że siła Wiedzy wewnątrz jednostki może odbudować tą jednostkę i wszystkie jej relacje (związki), do wyższego stopnia spełnienia, docenienia i możliwości. Sami musicie to odkryć.

Nasze życia są bardzo różne. Jedną z różnic jest to, że nasze życia są przeznaczone aby służyć, w służbie którą wybraliśmy. Posiadamy wolność wyboru i w ten sposób nasz wybór jest prawdziwy i pełen sensu, i jest oparty na naszym własnym rozumieniu. Wśród naszej grupy są reprezentanci z wielu różnych światów. Przybyliśmy razem w służbie ludzkości. Reprezentujemy wielki sojusz, który jest bardziej duchowy z natury.

Ten przekaz przechodzi przez jednego człowieka. Dlaczego nie kontaktujecie się ze wszystkimi, jeśli jest to tak ważne?

Jest to wyłącznie kwestia efektywności. Nie decydujemy o tym kto został wybrany aby nas odbierać. To jest domena Nieujawnionych, tych których moglibyście słusznie nazwać “Aniołami”. Myślimy o nich w ten sposób. Oni wyznaczyli tą osobę, osobę która nie posiada pozycji społecznej na Ziem, która nie jest rozpoznawalna na Ziemi, jednostka która została wybrana z powodu jej cech i z powodu jej dziedzictwa w Wielkiej Społeczności. Jesteśmy wdzięczni że posiadamy kogoś, poprzez kogo możemy przemawiać. Gdybyśmy przemawiali poprzez większą liczbę osób, prawdopodobnie nie zgadzaliby się między sobą, a przekaz stałby się chaotyczny i zagubiony (utracony).

Jesteśmy świadomi, poprzez nasze własne studiowanie, że transmisja duchowej mądrości jest zazwyczaj przekazywana przez jednostkę, ze wsparciem innych. Ta jednostka musi nieść ciężar, brzemię oraz ryzyko bycia w ten sposób wybranym. Szanujemy go za to co robi, i rozumiemy jakim ciężarem może to być. Być może będzie to źle zrozumiane i właśnie dlatego Mądrość musi pozostać ukryta. My musimy pozostać ukryci. On musi pozostać ukryty. W ten sposób przekaz może być przekazywany, a posłaniec może być ochroniony. Ponieważ będzie występować wrogość w stosunku do tego przekazu. Przybysze będą się mu (przekazowi) sprzeciwiać, i już teraz przeciwstawiają się mu. Ich opór może być znaczący, ale w głównej mierze będzie skierowany na samego posłańca. To właśnie z tego powodu posłaniec musi być ochroniony.

Wiemy że odpowiedzi na te pytania wytworzą więcej pytań. A na wiele z nich nie da się odpowiedzieć, być może nawet przez długi czas. Mądrzy Ludzie w każdym miejscu (wszędzie), muszą żyć z pytaniami, na które nie da się odpowiedzieć. To dzięki ich cierpliwości oraz ich wytrwałości, te prawdziwe odpowiedzi pojawiają się, i są oni wtedy w stanie doświadczać ich i urzeczywistniać je.

*Te pytania zostały przesłane do New Knowledge Library (Biblioteka Nowej Wiedzy) przez wielu z pierwszych czytelników przekazów Sojuszników Ludzkości.