Rozprawa Pierwsza: Pozaziemska obecność aktualnie na Ziemi

Jest to dla nas wielkim zaszczytem mieć możliwość zaprezentowania tych informacji wam wszystkim, mającym na tyle szczęścia aby usłyszeć ten przekaz. Jesteśmy Sojusznikami Ludzkości. Ta transmisja jest możliwa dzięki obecności Nieujawnionych, duchowych doradców którzy doglądają rozwoju inteligentnego życia zarówno wewnątrz waszego świata, jak i w całej Wielkiej Społeczności Światów.

Nie nadajemy poprzez żadne techniczne urządzenie, lecz poprzez duchowy kanał, który jest wolny od zakłóceń. Chociaż żyjemy w świecie fizycznym, tak jak wy, dano nam przywilej do komunikowania się w ten sposób, aby dostarczyć informacje którymi musimy się z wami podzielić.

Reprezentujemy małą grupę, która obserwuje wydarzenia w waszym świecie. Przybywamy z Wielkiej Społeczności. Nie ingerujemy w ludzkie sprawy. Nie mamy tu swojej placówki. Zostaliśmy wysłani z bardzo konkretnym zamiarem – poświadczać wydarzenia występujące w waszym świecie i dano nam możliwość robienia tego, do komunikowania wam tego co widzimy i co wiemy. Dla was, żyjących na powierzchni waszego świata i niemogących zobaczyć spraw które go otaczają. Niemogących zobaczyć wyraźnie wizyt, które występują w waszym świecie w tym czasie, lub tego co zwiastuje to dla waszej przyszłości.

Chcielibyśmy dać temu świadectwo. Robimy to na prośbę Nieujawnionych, ponieważ zostaliśmy wysłani w tym celu. Informacja którą chcemy wam przekazać, może się wydawać bardzo zdumiewająca i wstrząsająca. Być może jest nieoczekiwana przez wielu, którzy usłyszą ten przekaz. Rozumiemy tę trudność, ponieważ musieliśmy stawić temu czoła w naszych własnych kulturach.

Gdy już usłyszycie informację, może być wam trudno zaakceptować ją na początku, ale jest ona istotna dla wszystkich tych, którzy chcą mieć swój wkład na Ziemi.

Przez wiele lat obserwowaliśmy sprawy waszego świata. Nie dążymy do kontaktu z ludzkością. Nie jesteśmy tu z misją dyplomatyczną. Zostaliśmy wysłani przez Nieujawnionych, by żyć w sąsiedztwie waszego świata, w celu obserwacji wydarzeń które zamierzamy opisać.

Nasze imiona nie są ważne. Byłyby mało znaczące dla was. Również wolelibyśmy nie dzielić się nimi z wami dla naszego własnego bezpieczeństwa, ponieważ musimy pozostawać w ukryciu, abyśmy mogli służyć.

Na wstępie, jest konieczne dla wszystkich ludzi aby zrozumieli, że ludzkość wyłania się ku Wielkiej Społeczności inteligentnego życia. Wasz świat jest “odwiedzany” przez wiele obcych ras oraz przez wiele różnych organizacji ras. To się aktywnie dzieje od jakiegoś czasu. Wizyty odbywały się przez cały okres ludzkiej historii, ale nie w takim zakresie. Pojawienie się broni atomowej i niszczenie waszego świata naturalnego, przywiodło te siły do waszego lądu.

Jest dzisiaj wielu ludzi na Ziemi, rozumiemy to, którzy zaczynają uświadamiać sobie że to się dzieje. I rozumiemy także, że jest wiele interpretacji tych wizyt – co mogą oznaczać i co mogą zaoferować. I wielu z tych ludzi którzy są świadomi tych rzeczy, są wielce pełni nadziei i spodziewają się wielkich zysków dla ludzkości. Rozumiemy to. Jest naturalnym oczekiwać tego. To naturalne być pełnym nadziei.

Wizyty w waszym świecie są obecnie bardzo rozległe, tak bardzo, że ludzie we wszystkich częściach Ziemi są światkami tego i doświadczają bezpośrednio ich efektów. To co przywiodło tych “przybyszów” z Wielkiej Społeczności, te różne organizacje istot, to nie chęć promowania rozwoju ludzkości lub duchowej edukacji ludzkości. To co przywiodło te siły do waszego lądu, tak w liczbach, jak i w zamiarach, są zasoby waszego świata.

Rozumiemy że może być trudno zaakceptować to na początku, ponieważ jeszcze nie potraficie docenić jak piękny jest wasz świat, jak bardzo jest rozporządzany oraz jak rzadkim jest klejnotem wśród Wielkiej Społeczności jałowych światów i pustej przestrzeni. Światy takiej jak wasz są naprawdę rzadkie. Większość miejsc w Wielkiej Społeczności które są teraz zamieszkałe, zostało skolonizowane, a technologia uczyniła to możliwym. Jednak światów takich jak wasz, gdzie życie ewoluowało naturalnie, bez użycia technologii, jest o wiele mniej niż możecie sobie wyobrazić. Inni przywiązują wielką uwagę do tego, oczywiście do biologicznych zasobów waszego świata, będących używanych przez szereg ras od tysiącleci. Jest przemyślanym magazynem dla niektórych. Jednak rozwój ludzkiej kultury i niebezpiecznych broni, oraz niszczenie tych zasobów spowodowało Interwencję obcych.

Być może zastanawiacie się, dlaczego dyplomatyczne wysiłki nie są podjęte, aby skontaktować się z przywódcami ludzkości. Jest sensowne o to pytać, lecz trudnością tutaj jest to, iż nie ma nikogo do reprezentowania ludzkości, bo wasi ludzie są podzieleni, a wasze narody działają jeden przeciwko drugiemu. Jest również zakładane przez tych przybyszów, o których wspomnieliśmy, że jesteście wojowniczy i agresywni, i przez to moglibyście sprowadzić krzywdę i antagonizm do wszechświata wokół was, pomimo waszych dobrych cech.

Dlatego w naszej rozprawie, chcemy wam dać wyobrażenie tego co ma miejsce, jakie będzie to miało znaczenie dla ludzkości, i w jaki sposób jest to powiązane z waszym duchowym rozwojem, społecznym rozwojem i waszą przyszłością na Ziemi i w samej Wielkiej Społeczności Światów.

Ludzie są nieświadomi obecności obcych sił, nieświadomi obecności poszukiwaczy zasobów, tych którzy chcieliby szukać sojuszy z ludzkością dla ich własnych korzyści. Być może powinniśmy tu zacząć od przekazania wam wyobrażenia o tym jakiego rodzaju życie jest poza waszym lądem, ponieważ nie podróżowaliście daleko i nie możecie liczyć w tych sprawach na samych siebie.

Żyjecie w rejonie galaktyki która jest w sporej części zamieszkała. Nie wszystkie rejony galaktyki są tak zamieszkałe. Jest tam wiele niezbadanych rejonów. Jest tam wiele ukrytych ras. Handel i wymiana pomiędzy światami są prowadzone tylko w pewnych obszarach. Środowisko w które się wyłonicie, jest bardzo konkurencyjne. Zapotrzebowanie na zasoby występują wszędzie, a wiele technologicznych społeczeństw przekroczyło ich światowe zasoby naturalne i muszą handlować, wymieniać barterowo i podróżować, aby osiągnąć to co potrzebują. To bardzo skomplikowana sytuacja. Wiele sojuszów jest zawartych, a konflikty występują.

Być może w tym momencie jest konieczne uświadomić sobie, że Wielka Społeczność do której się wyłaniacie, jest Środowiskiem skomplikowanym i ambitnym, a jednak przynosi wielką szansę i wielkie możliwości dla ludzkości. Jednak aby uświadomić sobie szanse i korzyści, ludzkość musi się przygotować i rozpocząć naukę, jakie jest życie we wszechświecie. I musi dojść do zrozumienia co oznacza duchowość wewnątrz Wielkiej Społeczności inteligentnego życia.

Rozumiemy z perspektywy naszej własnej historii, że jest to największy przełom z jakim żaden świat się jeszcze nie zmierzył. Jednak nie jest to coś, co możecie sobie zaplanować. To nie jest coś, co możecie sobie zaprojektować na przyszłość. Bo prawdziwe siły które mogłyby sprowadzić rzeczywistość Wielkiej Społeczności tutaj, są już obecne na Ziemi. Okoliczności sprowadził je tutaj. Oni tu są.

Być może da wam to wyobrażenie jakie jest życie poza waszymi granicami. Nie chcemy tworzyć wyobrażenia które jest pełne strachu, ale jest to niezbędne dla waszego własnego dobra i dla waszej przyszłości, abyście mieli rzetelną ocenę i potrafili spojrzeć na te sprawy wyraźnie.

Potrzeba przygotowania do życia w Wielkiej Społeczności, wydaje się nam, że jest największą potrzebą która występuje w waszym świecie obecnie. Jak dotąd, z naszej obserwacji wynika że ludzie są pochłonięci ich własnymi sprawami i własnymi problemami w ich codziennym życiu, nieświadomi wielkich sił które zmieniają ich przeznaczenie i wpływają na ich przyszłość.

Siły i grupy które są tutaj obecnie, reprezentują kilka różnych sojuszy. Te różne sojusze nie są zjednoczone ze sobą w swych staraniach. Każdy sojusz reprezentuje kilka różnych grup rasowych, które kolaborują w celu otrzymania dostępu do waszych światowych zasobów oraz utrzymania tego dostępu. Te różne sojusze w istocie rywalizują między sobą, chociaż nie prowadzą ze sobą wojny. Postrzegają wasz świat jako wielki prezent, coś, co chcą mieć dla siebie.

To stwarza bardzo wielkie wyzwanie dla waszych ludzi, ponieważ siły które was odwiedzają, nie tylko dysponują zaawansowaną technologią, ale również silną społeczną spójnością i są w stanie wywierać wpływ poprzez myśli w Środowisku Mentalnym. Widzicie, w Wielkiej Społeczności technologia jest łatwo pozyskiwana, i przez to wielką przewagą pomiędzy rywalizującymi społeczeństwami jest możliwość oddziaływania myślą. Jest to wykorzystywane w bardzo zaawansowanych demonstracjach. Reprezentuje to zbiór umiejętności, które ludzkość dopiero zaczyna odkrywać.

W rezultacie, wasi przybysze nie przybędą uzbrojeni w wielkie bronie, armie czy flotylle okrętów wojennych. Przybędą w całkiem małych grupach, ale posiadają spore umiejętności w oddziaływaniu na ludzi. Reprezentuje to bardziej zaawansowane i dojrzałe wykorzystywanie mocy w Wielkiej Społeczności. Jest to ta zdolność, którą ludzkość będzie musiała rozwijać w przyszłości, jeśli będzie skutecznie rywalizować z innymi rasami.

Przybysze są tutaj aby zdobyć ludzkie posłuszeństwo. Oni nie chcą niszczyć ludzkich instytucji ani ludzkiej obecności. Zamiast tego, pragną ich użyć dla swych własnych korzyści. Ich intencją jest zatrudniać, a nie niszczyć. Oni sądzą że robią dobrze, ponieważ wierzą że ratują świat. Niektórzy nawet wierzą że ratują ludzkość przed nią samą. Jednak ta perspektywa nie służy waszemu większemu dobru, ani rozwijaniu mądrości czy samostanowienia wewnątrz ludzkiej rodziny.

Jednak ponieważ istnieją siły dobra w Wielkiej Społeczności Światów, macie sojuszników. My reprezentujemy głos waszych sojuszników, Sojuszników Ludzkości. Nie jesteśmy tu aby używać waszych zasobów lub zabierać wam to co posiadacie. Nie zamierzamy przekształcić ludzkości w terytorium podległe lub kolonię dla naszych własnych celów. Przeciwnie, chcemy rozwijać siłę i mądrość wewnątrz ludzkości, ponieważ wspieramy je wszędzie w Wielkiej Społeczności.

Nasza rola jest zatem całkiem zasadnicza, a nasza informacja jest bardzo potrzebna, ponieważ w tym czasie nawet ludzie którzy są świadomi obecności przybyszów, nie są jeszcze świadomi ich intencji. Ludzie nie rozumieją metod przybyszów. I nie pojmują etyki i moralności przybyszów. Ludzie myślą że przybysze są albo aniołami, albo potworami. Ale w rzeczywistości są w swoich potrzebach w dużej mierze tacy jak wy. Jeśli zdołalibyście zobaczyć świat poprzez ich oczy, moglibyście zrozumieć ich świadomość i ich motywację. Ale aby to zrobić, musielibyście odważyć się wyjść poza samych siebie.

Przybysze są zaangażowani w cztery podstawowe działalności, w celu zdobycia wpływów wewnątrz waszego świata. Każda z tych działalności jest unikalna, lecz wszystkie są koordynowane razem. Są one przeprowadzane, ponieważ ludzkość była studiowana od długiego czasu. Ludzkie myśli, ludzkie zachowania, ludzka fizjologia i ludzka religia były studiowane przez pewien czas. Są one dobrze zrozumiane przez przybyszów i będą użyte dla ich własnych celów.

Pierwszym rejonem aktywności przybyszów jest oddziaływanie na jednostki będące na stanowiskach władzy i autorytetu. Ponieważ przybysze nie chcą niszczyć niczego na Ziemi lub szkodzić ziemskim zasobom, chcą uzyskać wpływ na tych, których postrzegają jako będących na stanowiskach władzy, rządowych i religijnych przede wszystkim. Oni poszukują kontaktu, ale tylko z określonymi jednostkami. Posiadają siłę tworzenia takich kontaktów i posiadają siłę perswazji. Nie każdy z kim się spotkają zostanie przekonany, ale wielu będzie. Obietnica większej władzy, lepszej technologii i dominacji światem, zaintryguje i pobudzi wiele jednostek. I są to te jednostki, z którymi przybysze będą chcieli nawiązać współpracę.

Jest tylko kilka osób w rządach Ziemi, które są w ten sposób poddawane wpływom, ale ich liczba wzrasta. Przybysze rozumieją hierarchię władzy, ponieważ sami w niej żyją, kierując się, jakbyście to ujęli, ich własnym łańcuchem dowódczym. Są oni wysoce zorganizowani i bardzo skoncentrowani na swych dążeniach, a idea posiadania kultury pełnej wolnego myślenia jednostek jest dla nich w dużej mierze obca. Oni nie pojmują lub nie rozumieją indywidualnej wolności. Oni są jak wiele innych technologicznie zaawansowanych społeczeństw w Wielkiej Społeczności, które funkcjonują zarówno w swych poszczególnych światach, jak i w swych placówkach na wskroś rozległych obszarów kosmosu, wykorzystując bardzo dobrze osadzoną i surową formę rządów i instytucji. Oni wierzą że ludzkość jest chaotyczna i niezdyscyplinowana, i uważają że sprowadzają porządek do sytuacji, której sami nie mogą pojąć. Indywidualna wolność jest dla niech nieznana i nie dostrzegają jej wartości. W rezultacie, to co zamierzają ustanowić na Ziemi, nie będzie honorować tej wolności.

Dlatego ich pierwszym rejonem starań jest osiągnięcie porozumienia z jednostkami na stanowiskach władzy, oraz wywieranie wpływu, aby zdobyć ich posłuszeństwo i przekonać ich o korzystnych aspektach związku oraz wspólnym celu.

Drugą ścieżką aktywności, która jest być może najbardziej skomplikowaną do rozważania z waszej perspektywy, jest manipulacja wartościami religijnymi oraz impulsami. Przybysze rozumieją że największe ludzkie możliwości, reprezentują również ich największą słabość. Ludzka tęsknota za osobistym zbawieniem reprezentuje jeden z największych kapitałów jakie ludzka rodzina ma do zaoferowania, nawet dla Wielkiej Społeczności. Ale jest to także waszą słabością. I to są te impulsy i te wartości które będą użyte.

Wiele grup przybyszów chciałoby ustanowić siebie samych jako duchowych pośredników, ponieważ wiedzą jak przemawiać w Środowisku Mentalnym. Potrafią komunikować się bezpośrednio z ludźmi, i niestety ponieważ jest tylko kilku ludzi na Ziemi którzy potrafią dostrzec różnicę pomiędzy głosem duchowym a głosem przybyszów, sytuacja staje się bardzo skomplikowana.

Zatem, drugim rejonem aktywności jest zdobycie ludzkiego posłuszeństwa poprzez ich religijność i duchowe motywacje. Obecnie, może to być przeprowadzone całkiem łatwo, ponieważ ludzkość nie jest jeszcze silna lub rozwinięta w Środowisku Mentalnym. Ludziom trudno jest dostrzec skąd te impulsy pochodzą. Wielu ludzi chce się oddać wszystkiemu, co wydaje im się że ma większy głos i większą siłę. Wasi przybysze potrafią wyświetlać obrazy – wizerunki waszych świętych, waszych nauczycieli, aniołów – wizerunki które są uznawane za umiłowane i święte w waszym świecie. Oni rozwinęli tę zdolność przez wiele, wiele stuleci prób wpływania na siebie nawzajem oraz poprzez uczenie się sposobów perswazji, które są praktykowane w wielu miejscach w Wielkiej Społeczności. Oni uważają was za prymitywnych i dlatego sądzą że mogą wywierać ten wpływ i używać tych metod na was.

Obecnie są podejmowane starania aby skontaktować się z tymi jednostkami które są uważane za wrażliwe, podatne i naturalnie skłonne do współpracy. Wielu ludzi będzie wytypowanych, ale tylko kilku będzie wybranych na podstawie tych szczególnych cech. Wasi przybysze będą chcieli zyskać posłuszeństwo tych jednostek, zyskać ich zaufanie, oraz zyskać ich oddanie, mówiąc odbiorcom że przybysze są tutaj aby podnieść ludzką duchowość, aby dać ludzkości nową nadzieję, nowe błogosławieństwo i nową moc – rzeczywiście obiecując rzeczy których ludzie chcą z całego serca, ale których sami jeszcze nie odnaleźli. Zapewne zastanawiacie się “Jak coś takiego może mieć miejsce?” Ale możemy was zapewnić, że to nie jest trudne gdy już nauczycie się tych umiejętności i zdolności.

Tutejsze wysiłki są podejmowane, aby pacyfikować i reedukować ludzi poprzez duchową perswazję. Ten “Program Pacyfikacji” jest różnie wykorzystywany w różnych grupach religijnych w zależności od ich ideałów i ich temperamentu. Jest on zawsze skierowany na podatne jednostki. Mając tu nadzieję, że ludzie stracą swój zmysł bystrości i staną się całkowicie ufni w wielką moc, sądząc że jest im ona dawana przez przybyszów. Gdy raz to posłuszeństwo jest osiągnięte, będzie coraz trudniej ludziom rozróżnić co sami wiedzą, od tego co jest do nich mówione. Jest to bardzo subtelna, ale i bardzo przenikliwa forma perswazji i manipulacji. Będziemy o tym mówić w miarę postępu.

Pozwólcie nam teraz wymienić trzeci rejon aktywności, którym jest ustanowienie obecności przybyszów na Ziemi i spowodowanie, aby ludzie stali się przyzwyczajeni do tej obecności. Oni chcą aby ludzkość została przyzwyczajona do tej bardzo wielkiej zmiany która występuje w waszym otoczeniu – abyście byli przyzwyczajeni do fizycznej obecności przybyszów i jej efektów w waszym własnym Środowisku Mentalnym. Aby zrealizować ten cel, stworzą tu placówki, w zamyśle nie na pokaz. Te placówki będą ukryte, ale będą bardzo potężne w wywieraniu wpływu na ludzkie populacje, które są w ich pobliżu. Przybysze podejmą wiele starań i czasu, aby mieć pewność że te placówki są skuteczne i że wystarczająca liczba ludzi jest im posłuszna. To będą ci ludzie, którzy będą chronić i strzec obecności przybyszów.

Właśnie to występuje w waszym świecie w tym czasie. Reprezentuje to wielkie wyzwanie i niestety wielkie ryzyko. Te same rzeczy które opisujemy, działy się wiele razy, w wielu miejscach w Wielkiej Społeczności. A wyłaniające się rasy takie jak wasza, są zawsze najbardziej wrażliwe. Niektóre wyłaniające się rasy są w stanie same osiągnąć świadomość, możliwości i współdziałanie o zasięgu, w którym potrafią niwelować zewnętrzne wpływy takie jak te, oraz ugruntować obecność i pozycję w Wielkiej Społeczności. Jednak wiele ras, zanim jeszcze osiągnęły tą wolność, wpadły pod kontrolę i wpływy obcych sił.

Rozumiemy że te informacje mogą wzbudzić uzasadniony strach lub być może zwątpienie czy dezorientację. Lecz gdy obserwujemy wydarzenia, uświadamiamy sobie, że jest tylko kilku ludzi, którzy są świadomi sytuacji jaka aktualnie istnieje. Nawet ci ludzie, którzy stają się świadomi obecności obcych sił, nie są na stanowisku i nie posiadają punktu obserwacyjnego, z którego mogliby widzieć sytuację wyraźnie. I będąc wciąż pełni nadziei i optymizmu, będą chcieli przedstawić ten wielki fenomen w tak pozytywnym znaczeniu, jak tylko potrafią.

Tym niemniej Wielka Społeczność jest konkurencyjnym środowiskiem, trudnym środowiskiem. Ci którzy zaangażowali się w podróże kosmiczne nie reprezentują rozwiniętych duchowo, bo ci którzy są rozwinięci duchowo pragną izolacji od Wielkiej Społeczności. Oni nie potrzebują handlu. Oni nie potrzebują wpływać na inne rasy lub angażować się w bardzo skomplikowany szereg powiązań, które są oparte na wzajemnym handlu i wzajemnych korzyściach. Zamiast tego, zaawansowani duchowo chcą pozostać ukryci. Być może jest to bardzo różnie pojmowane, ale niezbędne jest dla was aby dojść do zrozumienia wielkiego dramatu wobec którego ludzkość staje. Jednak ta nieprzychylna sytuacja zawiera w sobie wielkie możliwości. Chcielibyśmy teraz o tym pomówić.

Pomimo powagi sytuacji, którą opisujemy, nie uważamy że te okoliczności są tragedią dla ludzkości. Przeciwnie, jeśli te okoliczności potrafią być rozpoznane i zrozumiane i jeśli przygotowania ku Wielkiej Społeczności, które teraz występują na Ziemi, będą wykorzystane, przemyślane i zastosowane, wtedy wszędzie, ludzie czystego sumienia będą mieli możliwość nauki Wiedzy i Mądrości Wielkiej Społeczności. W ten sposób ludzie wszędzie będą mogli odnaleźć podstawy do współpracy, tak aby ludzka rodzina mogła nareszcie osiągnąć jedność, która nigdy przedtem nie była tu osiągnięta. W tym celu potrzebne będzie zacienienie Wielkiej Społeczności, aby zjednoczyć ludzkość. I to zacienienie występuje teraz.

To jest wasza ewolucja w kierunku wyłonienia się do Wielkiej Społeczności inteligentnego życia. To się stanie niezależnie czy jesteście gotowi, czy nie. To musi nastąpić. Więc przygotowanie staje się kluczem. Zrozumienie i jasność – to są rzeczy które są potrzebne i niezbędne w waszym świecie w tym czasie.

Ludzie w każdym miejscu posiadają wielkie duchowe dary, które mogą umożliwić im dostrzegać i rozpoznawać wyraźnie. Te dary są teraz potrzebne. Muszą być rozpoznane, zastosowane i współdzielone swobodnie. Nie jest to wyłącznie zależne od wielkiego nauczyciela czy wielkiego świętego w waszym świecie, aby tego dokonać. One muszą być obecnie rozwijane przez coraz więcej ludzi. Bo sytuacja przynosi ze sobą konieczność, a jeśli konieczność potrafi być ogarnięta, przyniesie ze sobą wielkie możliwości.

Tak czy inaczej, potrzeba aby uczyć się o Wielkiej Społeczności i aby zacząć doświadczać Duchowości Wielkiej Społeczności jest ogromna. Nigdy przedtem ludzkie istoty nie musiały uczyć się tych rzeczy w tak krótkim okresie czasu. Rzeczywiście, takie rzeczy rzadko kiedy były nauczane przez kogokolwiek wcześniej w waszym świecie. Lecz teraz potrzeby się zmieniły. Okoliczności są inne. Teraz są nowe wpływy w waszym otoczeniu, wpływy które możecie poczuć i które możecie poznać.

Przybysze pragną uniemożliwić ludziom posiadanie tej przenikliwości widzenia i tej Wiedzy wewnątrz nich samych, bo wasi przybysze nie mają jej we własnym wnętrzu. Nie dostrzegają jej wartości. Nie rozumieją tej rzeczywistości. W tej dziedzinie ludzkość jako całość jest bardziej zaawansowana niż oni. Ale to jest tylko potencjał, potencjał który musi być obecnie rozwijany.

Obecność obcych na Ziemi wzrasta. Zwiększa się z każdym dniem, każdym rokiem. Coraz więcej ludzi ulega ich perswazji, tracąc swą zdolność rozróżniania, stając się zagubionymi i rozkojarzonymi wierząc w rzeczy które mogą ich tylko osłabić i uczynić ich bezsilnymi w stawieniu czoła tym, którzy chcieliby wykorzystać ich dla swych własnych celów.

Ludzkość jest wyłaniającą się rasą. Jest wrażliwa. Staje w obliczu wielu okoliczności i wpływów z którymi nigdy przedtem nie musiała się zmagać. Ewoluowaliście aby rywalizować tylko pomiędzy sobą. Nigdy nie musieliście rywalizować z innymi formami inteligentnego życia. Jednak jest to tego rodzaju rywalizacja, która was wzmocni i wydobędzie wasze największe atrybuty, o ile sytuacja będzie wyraźnie dostrzeżona i zrozumiana.

To jest rola Nieujawnionych, rozwijać tę siłę. Nieujawnieni, których moglibyście słusznie nazywać aniołami, przemawiają nie tylko do ludzkiego serca, ale również do wszystkich serc, które potrafią słuchać i które osiągnęły wolność słuchania.

Przychodzimy więc z trudnym przekazem, ale z przekazem obietnicy i nadziei. Być może nie jest to przekaz który ludzie chcieliby usłyszeć. To z pewnością nie jest przekaz który przybysze by popierali. Jest to przekaz który może być przekazywany od jednej osoby do drugiej, i będzie przekazywany, ponieważ jest naturalne tak robić. Jednak przybysze oraz ci którzy ulegli ich perswazji, będą się przeciwstawiać tego typu świadomości. Oni nie chcą widzieć niepodległej ludzkości. To nie jest ich cel. Oni nawet nie wierzą że jest to pożyteczne. Dlatego jest naszym szczerym pragnieniem, aby te idee były rozważone bez niepokoju, z  poważnym nastawieniem i głęboką troską, która jest tu wielce uzasadniona.

Jest wiele osób na Ziemi w dzisiejszych czasach, rozumiemy to, którzy czują że nadchodzi wielka zmiana dla ludzkości. Nieujawnieni powiedzieli nam o tym. Wiele spraw jest przypisywanych temu poczuciu zmian. I wiele następstw zostało przepowiedzianych. Jednak dopóki nie zaczniecie pojmować rzeczywistości Wielkiej Społeczności inteligentnego życia, do której ludzkość się wyłania, nie będziecie jeszcze posiadać odpowiedniego kontekstu, aby zrozumieć przeznaczenie ludzkości lub wielką zmianę, która występuje na Ziemi.

Z naszej perspektywy ludzie są urodzeni w ich czasach, aby służyć tym czasom. Jest to nauczanie w Duchowości Wielkiej Społeczność, nauczanie w którym my również jesteśmy studentami. One uczą wolności i potęgi wspólnych celów. Nadają znaczenia jednostce, jednostce która potrafi łączyć z innymi – idee które są rzadko akceptowane lub przyjmowane w Wielkiej Społeczności, bo Wielka Społeczność nie jest stanem niebiańskim. Jest to fizyczna rzeczywistość z rygorami przetrwania i wszystkim tym, co za sobą to pociąga. Wszystkie istoty wewnątrz tej rzeczywistości muszą borykać się z tymi potrzebami i problemami. I przez to przybysze są bardziej podobni do was niż sobie uświadamiacie. Oni nie są niezrozumiali, chcieliby być postrzegani jako niezrozumiali, ale mogą być zrozumiani. Posiadacie moc aby tego dokonać, ale musicie patrzeć klarownymi oczyma. Musicie obserwować z większą przenikliwością i myśleć z większą inteligencją, którą macie możliwość rozwijania we własnych wnętrzach.

Jest dla nas niezbędne, aby pomówić teraz z większą uwagą o drugim rejonie wpływów i perswazji, ponieważ ma to wielkie znaczenie oraz jest naszym szczerym pragnieniem, abyście zrozumieli te rzeczy i rozważyli je samodzielnie.

Ziemskie religie trzymają klucz do ludzkiego oddania i ludzkiej lojalności, bardziej niż rządy, bardziej niż jakiekolwiek inne instytucje. Dobrze to świadczy o ludzkości, ponieważ religie takie jak te trudno znaleźć w Wielkiej Społeczność. Wasz świat jest bogaty w tym względzie, ale wasza siła jest również punktem gdzie jesteście słabi i podatni. Wielu ludzi chce być wyznaczonych i prowadzonych przez Boga, aby oddać cugle ich własnego życia i posiadać wielką duchową moc, prowadzącą ich, doradzającą im, i chroniącą ich. Jest to autentyczne pragnienie, ale w kontekście Wielkiej Społeczności, znaczna mądrość musi być rozwijania, aby ta potrzeba była w pełni spełniona. Jest dla nas bardzo smutne obserwować jak ludzie tak łatwo oddadzą władzę – coś, czego nigdy nawet całkowicie nie posiadali, oddadzą ochoczo tym, którzy są im nieznani.

Ten przekaz jest przeznaczony aby dotrzeć do ludzi którzy posiadają wielkie duchowe zamiłowanie. Dlatego jest niezbędne, abyśmy szczegółowo omówili ten temat. Występujemy w obronie duchowości która jest nauczana w Wielkiej Społeczności, nie duchowości która jest zarządzana przez narody, rządy czy polityczne sojusze, ale naturalną duchowość – umiejętność poznawania, obserwowania i doświadczania. Jednak to nie jest akcentowane przez waszych przybyszów. Oni chcą skłonić ludzi aby wierzyli że przybysze są ich rodziną, że przybysze są ich domem, że przybysze są ich braćmi i siostrami, ich matkami i ojcami. Wielu ludzi chce uwierzyć i uwierzą. Ludzie chcą oddać swą osobistą odpowiedzialność i dlatego jest ona oddawana. Ludzie chcą widzieć przyjaciół i odkupicieli w przybyszach, i oni właśnie to pokażą.

Trzeba będzie wiele trzeźwości i obiektywności, aby przejrzeć te oszustwa i te trudności. Będzie niezbędne, aby ludzie tego dokonali, jeśli ludzkość pomyślnie wyłoni się do Wielkiej Społeczności i utrzyma swą wolność i swe samostanowienie w środowisku wielkich wpływów i wielkich sił. W ten sposób wasz świat może być przejęty bez wystrzelenia naboju, bo przemoc jest postrzegana jako prymitywna i brutalna, i jest rzadko angażowana w sprawach takich jak ta.

Być może zapytacie “Czy to oznacza że występuje inwazja w naszym świecie?” Musimy powiedzieć że odpowiedz na to pytanie brzmi “tak”, inwazja najbardziej wyrafinowanego rodzaju. Jeśli potraficie przyjąć te myśli i rozważyć je na poważnie, będziecie mogli zobaczyć te rzeczy samodzielnie. Dowody tej inwazji są wszędzie. Możecie zobaczyć jak ludzkie możliwości są niwelowane przez pragnienie szczęścia, pokoju i bezpieczeństwa, jak ludzkie wyobrażenia i możliwości poznawania są krępowane przez wpływy, nawet w ich własnych kulturach. O ile większe będą te wpływy wewnątrz środowiska Wielkiej Społeczności?

Jest to trudna wiadomość, którą musimy przedstawić. Jest to wiadomość która musi być przekazana, prawda która musi być wypowiedziana, prawda która jest istotna i nie może czekać. Jest wielce niezbędne dla ludzi dzisiaj, aby nauczyć się wielkiej Wiedzy, wielkiej Mądrości, i wielkiej Duchowości, tak aby mogli odnaleźć ich prawdziwe umiejętności i być w stanie użyć ich skutecznie.

Wasza wolność jest zagrożona. Przyszłość waszego świata jest zagrożona. To właśnie dlatego zostaliśmy tu wysłani, aby mówić w imieniu Sojuszników Ludzkości. Są oni we wszechświecie tymi, którzy utrzymują Wiedzę i Mądrość żywą oraz praktykują Duchowość Wielkiej Społeczności. Oni nie podróżują wszędzie wokół wywierając wpływy na różne światy. Oni nie zabierają ludzi wbrew ich woli. Oni nie kradną waszych zwierząt i waszych roślin. Oni nie wywierają wpływów na wasze rządy. Oni nie chcą rozmnażać się z ludzkością w celu stworzenia tu nowego przywództwa. Wasi sojusznicy nie chcą ingerować w ludzkie sprawy. Oni nie dążą do manipulowania ludzkim przeznaczeniem. Oni spoglądają z daleka i wysyłają emisariuszy takich jak my, z wielkim ryzykiem dla nas, aby dawać porady, zachęty i aby wyjaśniać rzeczy, gdy będzie to niezbędne. Dlatego przybywamy w pokoju z istotnym przesłaniem.

Musimy teraz powiedzieć o czwartym rejonie w którym wasi przybysze usiłują się ulokować i jest to robione poprzez krzyżowanie gatunków. Oni nie mogą żyć w waszym środowisku. Oni potrzebują waszej fizycznej wytrzymałości. Oni potrzebują waszego pokrewieństwa z Ziemią. Oni potrzebują waszych zdolności rozrodczych. Oni chcą również stworzyć więzy z wami, ponieważ rozumieją że to stwarza posłuszeństwo. W ten sposób ugruntują tutaj swoją obecność, ponieważ potomstwo z tego programu będzie miało więzy krwi z Ziemią i dodatkowo będzie posłuszne wobec przybyszów. Być może wydaje się to nieprawdopodobne, jednak jest to jak najbardziej prawdziwe.

Przybysze nie są tutaj aby zabrać wam możliwości rozrodcze. Są tutaj aby ulokować siebie samych. Oni chcą aby ludzkość wierzyła w nich i służyła im. Chcą aby ludzkość pracowała dla nich. Będą obiecywać każdą rzecz, oferować każdą rzecz i zrobią każdą rzecz, aby osiągnąć swój cel. Chociaż ich perswazja jest wielka, ich liczba jest mała. Jednak ich wpływ wzrasta, a ich program krzyżowania gatunków, który jest w toku od kilku generacji, ostatecznie okaże się skuteczny. Będą ludzkie istoty o wielkiej inteligencji, ale nie reprezentujące ludzkiej rodziny. Tego rodzaju rzeczy są możliwe i występowały niezliczoną ilość razy w Wielkiej Społeczności. Musicie tylko spojrzeć na waszą historię, aby zobaczyć zderzenie ze sobą kultur i ras, oraz dostrzec jak dominujące i wpływowe te wzajemne oddziaływania mogą być.

Dlatego też, przynosimy ze sobą istotne informacje, poważne informacje. Ale musicie być odważni, ponieważ to nie jest pora na niezdecydowanie. To nie jest czas na szukania ucieczki. To nie jest czas na martwienie się o swoje własne szczęście. To jest czas aby wspierać Ziemię, wzmacniać ludzką rodzinę i aby wydobyć te naturalne zdolności które istnieją w ludziach – umiejętność widzenia, poznawania i odczuwania w harmonii z każdym innym. Te umiejętności mogą wynagrodzić te wpływy, które są wywierane na ludzkości w tych czasach, ale te umiejętności muszą wzrastać i być współdzielone. Jest to najwyższy stopień ważności.

To jest nasza rada. Wynika z dobrych intencji. Cieszcie się że macie sojuszników w Wielkiej Społeczności, bo będziecie ich potrzebować. Wchodzicie w wielki wszechświat, wypełniony siłami i wpływami którym jeszcze nie nauczyliście się przeciwdziałać. Wchodzicie w wielką panoramę życia. I musicie się przygotować do tego. Nasze słowa są zaledwie częścią przygotowania. Przygotowanie jest teraz wysyłane na Ziemię. Ono nie pochodzi od nas. Ono pochodzi od Stwórcy całego życia. Przychodzi w samą porę. Bo to jest czas dla ludzkości by stała się silna i mądra. Macie możliwość aby tego dokonać. A wydarzenia i okoliczności waszego życia, stworzą ku temu wielką potrzebę.