SPRAWOZDANIE DRUGIE: Zagrożenie dla ludzkiej wolności

Ludzkość zbliża się do bardzo niebezpiecznego i bardzo istotnego momentu w swoim zbiorowym rozwoju. W niedługim czasie będziecie mieli możliwość przyłączenia się do Większej Społeczności inteligentnego życia w kosmosie. Napotkacie rasy innych istot, które przybywają do waszego świata by chronić własne interesy i rozwinąć perspektywy na przyszłość. Nie są oni aniołami czy anielskimi bytami. Nie są oni również istotami duchowymi. Przybywają do waszego świata w poszukiwaniu surowców, sojuszy i korzyści w świecie, który ma dołączyć do Większej Społeczności. Nie są oni ani źli, ani dobrzy. W tym aspekcie są podobni do was. Kierują nimi ich potrzeby, ich powiązania z innymi, ich wierzenia i zbiorowe cele.

Jest to wspaniały czas dla ludzkości, ale ludzkość nie jest na to przygotowana. Z naszej pozycji dostrzegamy szerszą perspektywę. Nie angażujemy się w codzienne życie obywateli świata. Nie staramy się przekonywać rządów czy zastrzegać prawa do pewnych części świata, czy też do pewnych surowców, które tu istnieją. Jesteśmy raczej obserwatorami i chcemy was powiadomić o tym, co widzimy, bo to jest naszą misją tutaj.

Niewidoczni powiedzieli nam, że wielu ludzi dzisiaj czuje się nieswojo, że mają oni trudne do sprecyzowania naglące poczucie, że coś się wydarzy i że coś należy zrobić. Może w ich życiu codziennym nie istnieje nic, co mogłoby uzasadnić te głębokie przeczucia, co potwierdza wagę tych uczuć, co nadaje treść ich wyrażeniu. My to rozumiemy, bo sami w przeszłości przechodziliśmy przez podobne doświadczenia. Reprezentujemy kilka ras połączonych w niewielkim sojuszu, aby podtrzymywać wyłanianie się Wiedzy i Mądrości we wszechświecie, szczególnie u ras, które znajdują się na etapie przejściowym, na etapie dołączania do grona Większej Społeczności. Te wyłaniające się rasy są szczególnie podatne na wpływy obcych i ich manipulacje. Są one szczególnie narażone na błędne zrozumienie sytuacji, w której się znalazły i jest to zrozumiałe, bo jak mogłyby pojąć sens i złożoność życia w ramach Większej Społeczności? Dlatego chcielibyśmy odegrać naszą niewielką rolę w przygotowaniu i edukacji ludzkości.

W naszym pierwszym sprawozdaniu, podaliśmy ogólny opis zaangażowania przybyszy w cztery dziedziny. Pierwszą jest rozwinięcie wpływu na wpływowe osobistości, które znajdują się na czele rządów i instytucji religijnych. Druga dziedzina dotyczy ludzi, którzy mają inklinacje duchowe i którzy otwarliby się na wyższe siły istniejące we wszechświecie. Trzecią dziedziną zaangażowania obcych jest budowanie siedzib w strategicznych miejscach na świecie, w pobliżu gęsto zamieszkałych centrów ludności, gdzie mogą łatwo wpływać na Środowisko Mentalne. I wreszcie, ostatnią dziedziną jest ich program skrzyżowania z gatunkiem ludzkim, który istnieje już od dosyć dawna.

Rozumiemy, że wiadomości te mogą być bardzo niepokojące i przykre dla wielu ludzi, którzy pokładali ogromne nadzieje i mieli wielkie oczekiwania, że przybysze spoza świata przyniosą ludzkości błogosławieństwo i wielką korzyść. Założenia takie są całkiem naturalne, ale trzeba wiedzieć, że Większa Społeczność, w którą ludzkość teraz wkracza, jest trudnym i opartym na rywalizacji środowisku, szczególnie w tych obszarach wszechświata, gdzie istnieje dużo ras, które konkurują ze sobą i angażują się w wymiany handlowe. Wasz świat znajduje się w takim właśnie regionie. Może uznacie to za nieprawdopodobne, bo wydawało się wam, że żyjecie w izolacji, sami, otoczeni ogromną pustą przestrzenią. Ale w rzeczywistości żyjecie w zamieszkałej części wszechświata, z istniejącą już wymianą handlową, gdzie obyczaje, kontakty i powiązania mają długą tradycję. Waszą korzyścią jest to, że żyjecie w bardzo pięknym świecie ─ świecie o ogromnej różnorodności biologicznej, we wspaniałym miejscu, jeżeli porównać go z surowością innych światów.

Dlatego znaleźliście się w sytuacji ryzykownej i niecierpiącej zwłoki, bo posiadacie coś, co wielu innych chciałoby zagrabić dla siebie. Nie chcą oni was zniszczyć, ale zależy im na skoligaceniu się z wami i pozyskaniu waszego posłuszeństwa, aby wykorzystać wasze istnienie i działania na tym świecie dla własnych korzyści. Znajdujecie się u progu innej świadomości, innego rozumienia, bardziej dojrzałych i skomplikowanych okoliczności. Tutaj nie możecie, jak małe dzieci, wierzyć każdemu i mieć nadzieję otrzymania błogosławieństwa od każdego, kogo spotkacie. Musicie stać się mądrzy i roztropni, tak jak i my w ciągu naszej trudnej historii musieliśmy stać się mądrzy i roztropni. Teraz ludzkość musi poznać życie Większej Społeczności, poznać szczegóły kontaktów między rasami, zaznajomić się z kompleksowością handlu i ukrytymi manipulacjami pomiędzy związkami i sojuszami zawartymi pomiędzy światami. Jest to trudny, ale bardzo ważny czas dla ludzkości, czas wspaniale rokujący, jeżeli zostaną podjęte odpowiednie przygotowania.

W tym drugim sprawozdaniu chcielibyśmy pomówić w większych szczegółach o interwencji różnych grup przybyszy w sprawy ludzkości, co to może dla was oznaczać i czego będzie to wymagało. Przybywamy do was nie po to, by wywołać w was strach, ale żeby wzbudzić poczucie odpowiedzialności, żeby poszerzyć wasze zrozumienie i zachęcić was do przygotowania się do życia, w które teraz wkraczacie, życia wspanialszego, na innym poziomie, ale też i życia z większymi problemami i wyzwaniami.

Zostaliśmy tutaj przysłani za pośrednictwem duchowej mocy i obecności Niewidocznych. Może pomyślicie o nich ciepło, jak o aniołach, ale w ramach Większej Społeczności rola ich jest większa, a ich zaangażowanie i przymierza są głębokie i przenikliwe. Błogosławią Oni swą mocą duchową wszystkie czujące stworzenia we wszystkich światach i we wszystkich miejscach, a także promują rozwój Wiedzy i Mądrości, dzięki którym możliwe jest pokojowe wyłanianie się relacji pomiędzy światami, jak i wewnątrz nich. Przybywamy w ich imieniu. Poprosili nas o przybycie tutaj. I przekazali nam całą wiedzę, którą posiadamy, informacji tych nie moglibyśmy zebrać sami. Od nich dowiedzieliśmy się całkiem dużo o waszej naturze. Dowiedzieliśmy się o waszych umiejętnościach, waszych zaletach i wadach, jak również o waszej wielkiej słabości. Jesteśmy w stanie zrozumieć te rzeczy, bo światy, z których przybyliśmy również przeszły przez ważny etap wyłonienia się do Większej Społeczności. Nauczyliśmy się bardzo dużo, ale też cierpieliśmy z powodu własnych błędów, których, mamy nadzieję, ludzkość uniknie.

Przybywamy więc nie tylko z naszym własnym doświadczeniem, ale i z głębokim zrozumieniem i głębokim poczuciem celowości, jakie było nam przekazane przez Niewidocznych. Obserwujemy wasz świat z pobliskiego miejsca i monitorujemy komunikację tych, którzy was odwiedzają. Wiemy, kim oni są. Wiemy, skąd przybywają i dlaczego są tutaj. Nie konkurujemy z nimi, bo naszym zamiarem nie jest wykorzystanie tego świata. Uważamy siebie za Sprzymierzeńców Ludzkości i mamy nadzieję, że z czasem też tak będziecie o nas myśleli, bo jesteśmy nimi naprawdę. I chociaż nie możemy tego udowodnić, mamy nadzieję zademonstrować to poprzez mądrość naszej rady i słowa, które przekazujemy. Mamy nadzieję przygotować was na to, co was czeka. Przybywamy z naszą misją w poczuciu pilnej potrzeby, gdyż ludzkość nie jest jeszcze przygotowana na spotkanie z rzeczywistością Większej Społeczności. Wiele poprzednich prób skontaktowania się z ludźmi i przygotowania ich do ich przyszłości nie odniosło sukcesu. Udało się dosięgnąć niewielką liczbę ludzi, i, jak nam powiedziano, wiele z tych kontaktów było zniekształconych i wykorzystanych dla innych celów.

Dlatego, zostaliśmy przysłani na miejsce tych, którzy byli tutaj przed nami, żeby zaofiarować pomoc ludzkości. Pracujemy razem zjednoczeni naszym zadaniem. Nie posiadamy wielkiej władzy militarnej, a tworzymy raczej tajne i święte przymierze. Nie chcemy, aby w waszym świecie dokonywano takiego typu interesów, jakie spotyka się w Większej Społeczności. Nie chcemy, żeby ludzkość stała się klientem większej sieci układu sił. Nie chcemy widzieć, jak ludzkość traci swoją wolność i samostanowienie. Są to realne zagrożenia. Dlatego zachęcamy was do głębokiego rozważenia naszych słów, bez strachu, jeżeli to możliwe, i z taką pewnością i determinacją, która wiemy, że zamieszkuje we wszystkich ludzkich sercach.

Dzisiaj i jutro, i w dniu następnym ma miejsce i będzie miało miejsce ogromne przedsięwzięcie zorganizowania sieci wpływów nad rasą ludzką przez tych, którzy odwiedzają ten świat we własnych interesach. W ich odczuciu, przybywają tutaj, żeby uchronić świat przed ludzkością. Niektórzy nawet wierzą, że są tutaj, by uratować ludzkość przed nią samą. Według nich, racja jest po ich stronie i nie uważają swoich poczynań za nieodpowiednie czy też nieetyczne. Zgodnie z ich etyką, robią to, co uważa się za rozsądne i ważne. Jednakże, dla wszystkich istot kochających wolność takie podejście jest nie do przyjęcia.

Obserwujemy tutaj rosnącą aktywność przybyszy. Co roku ich liczba tutaj również się powiększa. Przybywają z daleka. Przywożą swoje zapasy. Pogłębiają swoje zaangażowanie i udziały. Zakładają stacje komunikacyjne w wielu miejscach waszego systemu słonecznego. Obserwują wasze wszystkie początkujące kroki w dziedzinie podróży w przestrzeń i zastopują lub zniszczą wszystko, co będą uważali za zagrażające ich czynnościom. Ich celem jest nie tylko kontrola nad waszym światem, ale również nad całą przestrzenią wokół niego. Dzieje się tak, bo walczą tutaj konkurujące ze sobą siły. Każda reprezentuje przymierze kilku ras.

Teraz zaadresujmy tę czwartą dziedzinę, o której mówiliśmy w naszym pierwszym sprawozdaniu. Dotyczy ona krzyżowania gatunku przybyszów z ludzkim. Pozwólcie, że wpierw przytoczymy wam trochę historii. Wiele tysięcy lat temu, w waszych jednostkach czasu, kilka ras przybyło na Ziemię, żeby poprzez skrzyżowanie swojego gatunku z ziemskim dać ludzkości większą inteligencję i umiejętności przystosowania się do życia. To doprowadziło do raczej szybkiego pojawienia się tego, co jak rozumiemy, jest nazywane „Człowiekiem Współczesnym”. Dało to wam przewagę i moc w waszym świecie. Wydarzyło się to bardzo dawno temu.

Program krzyżowania gatunków, z jakim mamy do czynienia dziś, nie jest tego samego typu, co poprzednio. Obecny program jest przeprowadzany przez inne grupy istot i inne sojusze. Poprzez skrzyżowanie gatunków, zamierzają stworzyć człowieka, który będzie częścią ich grupy, a jednocześnie będzie mógł przetrwać w waszym świecie i posiadać naturalną z nim więź. Wizytujące was istoty nie mogą żyć na powierzchni waszego świata. Muszą albo szukać schronienia pod powierzchnią ziemi, co praktykują, albo żyć na pokładzie własnego statku kosmicznego, który często ukrywają w wielkich zbiornikach wodnych. Chcą skrzyżować swój gatunek z ludzkim, żeby chronić swoje interesy tutaj, związane głównie z surowcami naturalnymi. Chcą zapewnić sobie ludzkie posłuszeństwo, dlatego od kilku generacji pracują nad programem połączenia gatunków, który w ostatnich dwudziestu latach stał się bardzo intensywny.

Ich cel jest podwójny. Po pierwsze, jak już powiedzieliśmy, przybysze chcą stworzyć istotę podobną do człowieka, która może żyć w waszym świecie, ale być powiązana z nimi i która będzie posiadała większą gamę wrażliwości i umiejętności. Drugim celem ich programu jest rozszerzanie wpływów nad ludźmi, których znajdują na swej drodze, aby skłonić ich do wspierania swej misji. Przybysze chcą i potrzebują pomocy ludzi. Pomoc ta pozwala im osiągnąć znacznie lepsze efekty. Jesteście dla nich cenni. Nie uważają was jednak za sobie równych. Co najwyżej myślą o was jako o istotach przydatnych. Dlatego w każdym, kogo spotkają, w każdym, kogo porwą, przybysze będą starali się wszczepić wrażenie swej wyższości, swojej wartości, jak również ważność i znaczenie swoich działań w świecie. Wszystkim, z którymi się skontaktują, przybysze powiedzą, że przybyli tu z dobrymi intencjami i że nie trzeba się ich bać. A z tymi, którzy wydadzą się szczególnie otwarci, będą próbowali zawrzeć układy ─ układy oparte na domniemanych wspólnych celach, nawet koneksjach rodzinnych, czy wspólnej przeszłości i przeznaczeniu.

W programie przybyszy zostały uwzględnione intensywne studia fizjologii i psychologii człowieka; zrobią oni użytek z ludzkich pragnień, szczególnie tych, których ludzie sami nie mogą zrealizować, jak na przykład pokój i porządek, piękno i spokój. Przybysze zaoferują to i niektórzy ludzie im uwierzą. Innych ludzi użyją w zależności od potrzeb sytuacji.

Należy tutaj zrozumieć, że przybysze całkowicie wierzą, że to, co robią jest niezbędne dla ochrony świata. Uważają oni, że wyświadczają ludzkości wielką przysługę, dlatego sami wierzą w te argumenty. Niestety, ukazana jest tutaj wielka prawda o Większej Społeczności ─ prawdziwa Mądrość i prawdziwa Wiedza są tak rzadkie we wszechświecie, jak wydawać by się mogło i w waszym świecie. Jest to całkiem naturalne, że wierzycie i oczekujecie, że inne rasy wyrosły już z przebiegłości, pogoni za samolubnymi celami, rywalizacji i konfliktu. Ale, niestety, tak nie jest. Wyższa technologia nie rozwija mentalnej i duchowej siły w osobnikach.

Wielu ludzi jest dzisiaj wielokrotnie porywanych bez ich zgody. I dlatego, że ludzkość jest przesądna i zaprzecza faktom, których nie potrafi zrozumieć, te niefortunne działania są przeprowadzane z dużym sukcesem. Już dzisiaj istnieją osoby-hybrydy, częściowo ludzie-częściowo obcy, które przebywają w waszym świecie. Nie ma ich wielu, ale ich liczebność wzrośnie w przyszłości. Może kiedyś spotkacie kogoś takiego. Będą oni wyglądać tak samo, jak wy, ale będą inni. Będziecie myśleli, że to ludzie, ale będzie im brakowało czegoś ważnego, czegoś, co jest cenione w waszym świecie. Możliwe będzie wyczucie i zidentyfikowanie takich osób, ale żeby to zrobić, musicie rozwinąć swoje umiejętności w Środowisku Mentalnym i nauczyć się, co Wiedza i Mądrość oznaczają w Większej Społeczności.

Uważamy, że nauczenie się tego jest niezwykle ważne, bo widzimy wydarzenia u was z własnej perspektywy, a Niewidoczni dostarczają nam informacji o sprawach, których my nie znamy lub do których nie mamy dostępu. Rozumiemy takie wydarzenia, bo miały one miejsce niezliczoną ilość razy w Większej Społeczności, gdzie użycie wpływów i perswazji jest stosowane przeciwko rasom, które są zbyt słabe lub nieprzygotowane, żeby odpowiednio reagować.

Mamy nadzieję i wierzymy w to, że żaden z was, kto usłyszy tę wiadomość, nie będzie traktował takich ingerencji w życie ludzkie za pozytywne. Ale tym, którzy znajdą się pod wpływem przybyszy będzie się wydawało, że kontakty z nimi są korzystne dla nich samych i dla całego świata. Przybysze odniosą się do potrzeb duchowych ludzi, ich pragnienia pokoju i harmonii, rodziny i akceptacji. Te bardzo cenne cechy ludzkości, bez mądrości i przygotowania, są niestety jej słabością. Tylko te osoby, które rozwiną w sobie silne połączenie z Wiedzą i Mądrością, będą w stanie dojrzeć fałsz w namowach obcych. Tylko tacy ludzie są w stanie rozszyfrować kłamstwa, które będą wpajane rodzinie ludzkiej. Tylko oni mogą ochronić swe umysły przed wpływami rzucanymi na sferę umysłu przez obcych w tak wielu miejscach na świecie. Tylko oni to dostrzegą i będą sobie z tego zdawali sprawę.

Nasze słowa nie wystarczą. Mężczyźni i kobiety muszą się nauczyć dostrzegać i rozumieć. My możemy was tylko do tego zachęcić. Nasze przybycie do waszego świata jest zgrane w czasie wraz w prezentacją nauczania Duchowości Większej Społeczności, a ponieważ zawiera ono przygotowanie, my możemy być źródłem zachęty. Gdyby nie było tu przygotowania, wiedzielibyśmy, że nasze upomnienia i zachęty nie byłyby wystarczające i nie odniosłyby sukcesu. Stwórca i Niewidoczni chcą przygotować ludzkość na spotkanie z Większą Społecznością. W gruncie rzeczy, jest to najważniejsza potrzeba ludzkości w tej chwili.

Dlatego nie wierzcie, że porywanie ludzi, ich dzieci i rodzin przynosi jakąkolwiek korzyść dla ludzkości. Musimy to mocno podkreślić. Wasza wolność jest bardzo cenna. Wasza wolność indywidualna, jak i wolność całej rasy są niezwykle cenne. Odzyskanie naszej wolności zajęło nam bardzo dużo czasu. Nie chcemy, żebyście stracili waszą.

Program krzyżowania waszego gatunku z obcymi będzie kontynuowany. Jedynym sposobem na zatrzymanie tego programu jest wzrost świadomości ludzkiej i wewnętrznego autorytetu człowieka. Tylko to zatrzyma te interwencje obcych. Tylko to ujawni fałsz, który kryje się za nimi. Jest nam trudno wyobrazić sobie jak to musi być bardzo okropne dla waszych ludzi, dla tych mężczyzn i kobiet, dla tych maluchów, którzy są poddawani tym zabiegom, tej reedukacji, tej pacyfikacji. W kontekście naszych wartości, takie praktyki są odrażające, jednak wiemy, że mają one miejsce wśród Większej Społeczności i zdarzają się od niepamiętnych czasów.

Może to, co mówimy sprawi, że będziecie mieli coraz więcej pytań. Jest to całkiem zdrowe i naturalne, ale jednak nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć wam na wszystkie pytania. Musicie sami znaleźć sposób na otrzymanie odpowiedzi. Ale bez przygotowania i bez naprowadzenia nie będziecie mogli tego dokonać. Dzisiaj, ludzkość jako całość, nie umie odróżnić manifestacji pochodzących z Większej Społeczności od prawdziwych manifestacji duchowych. Jest to rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, bo przybysze są w stanie wygenerować wizerunki i mogą używać Środowiska Mentalnego, by przemawiać do ludzi, a ponadto ludzie mogą odbierać i wyrażać ich głos. Mogą oni wywierać taki wpływ, ponieważ ludzkość nie posiada jeszcze odpowiednich umiejętności ani zdolności rozróżniania.

Ludzkość nie jest zjednoczona. Jest podzielona. Ma wewnętrzne problemy, co powoduje, że jesteście bardzo podatni na ingerencje i manipulacje przychodzące z zewnątrz. Przybysze rozumieją, że wasze duchowe pragnienia i skłonności pozwalają im was wykorzystać. Nie jest nam łatwo być zupełnie obiektywnym w tych kwestiach. Jest to trudne nawet tam skąd przybywamy. Ale ci, którzy chcą utrzymać swoją wolność i sami o sobie decydować, muszą rozwinąć te umiejętności, jak również zachować swe własne surowce, żeby nie być zmuszonymi później szukać ich u innych. Jeżeli świat wasz straci swą niezależność, straci też wiele ze swej wolności. Jeżeli ktoś jest zmuszony szukać surowców poza własnym światem, musi oddać wtedy dużo swej władzy innym. Fakt, że surowce waszego świata szybko się wyczerpują powoduje wśród nas, obserwatorów z dala, głębokie zaniepokojenie. Jest to również kłopotem waszych „gości”, bo chcą oni zapobiec destrukcji waszego środowiska, nie dla was, ale dla samych siebie.

Program skrzyżowania gatunków ma tylko jeden cel – umożliwić przybyszom ugruntowanie swojej pozycji i rozwinięcie dominujących wpływów w waszym świecie. Nie myślcie, że „gościom” czegokolwiek brakuje poza waszymi surowcami. Nie myślcie, że są zainteresowani waszym człowieczeństwem. Potrzebują waszego człowieczeństwa tylko po to, żeby zapewnić sobie odpowiednią pozycję w waszym świecie. Nie dajcie się zwieść. Nawet nie pozwalajcie sobie na takie myśli. Nie miałyby one odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jeżeli będziecie w stanie przejrzeć tę sytuację i zobaczyć ją taką, jaka jest naprawdę, sami zrozumiecie. Zrozumiecie, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego ludzkość potrzebuje sprzymierzeńców w Większej Społeczności inteligentnego życia. Zrozumiecie również jak ważna jest nauka głębszej Wiedzy i Mądrości oraz poznanie Duchowości Większej Społeczności.

Ponieważ zmierzacie ku środowisku, gdzie te sprawy są niezbędne dla sukcesu, wolności, szczęścia i siły, potrzebna wam będzie większa Wiedza i Mądrość, ażeby zająć swoje miejsce jako niezależna rasa w Większej Społeczności. Jednakże z każdym mijającym dniem tracicie swą niezależność. I może nawet nie dostrzegacie utraty wolności, choć być może odczuwacie to w jakiś sposób. Jak moglibyście to dostrzec? Nie jesteście w stanie wyjść na zewnątrz waszego świata i zaobserwować otaczających go zdarzeń. Nie macie dostępu do informacji na temat wpływów obcych na politykę i wymianę handlową, aby zrozumieć ich złożoność, ich etykę i wartości.

Nigdy nie zakładajcie, że jakakolwiek rasa we wszechświecie, która podróżuje w celu wymiany handlowej, jest zaawansowana duchowo. Rasy zaangażowane w handel szukają przewagi nad innymi. Rasom, które podróżują od świata do świata, rasom, które poszukują surowców i chcą je zagarnąć przez zajęcie planet nie można nadać miana rozwiniętych duchowo. My nie uważamy tych ras za rozwinięte duchowo. Istnieje moc ziemska i moc duchowa. Potraficie zrozumieć tę różnicę pomiędzy nimi i teraz musicie rozróżnić te moce w szerszych sferach większym środowisku.

Przybywamy więc z poczuciem zobowiązania i silną zachętą, abyście utrzymali swoją wolność, stali się mocni i rozważni i nie poddawali się żadnym perswazjom czy obietnicom pokoju, władzy lub integracji ─ danych przez kogoś, kogo nie znacie. I nie folgujcie sobie myśląc, że wszystko dobrze się skończy dla ludzkości, czy dla was osobiście, bo to nie jest Mądrość. Mądrzy ludzie, mieszkający w każdym zakątku świata, muszą nauczyć się rozumieć rzeczywistość otaczającego ich świata i jak w dobry sposób przejść przez życie.

Dlatego przyjmijcie naszą zachętę. Będziemy przekazywać wam więcej faktów dotyczących wagi rozbudowania w sobie zrozumienia i umiejętności rozróżniania. Przekażemy również więcej informacji na temat zaangażowania waszych ‘gości’ na świecie w dziedzinach, zrozumienie których będzie dla was bardzo ważne. Mamy nadzieję, że zaakceptujecie nasze słowa.