Sprawozdanie Drugie: Zagrożenie dla ludzkiej wolności

Ludzkość przybliża się do bardzo niebezpiecznych i bardzo ważnych czasów w swym zbiorowym rozwoju. Jesteście na skraju wyłonienia się do Wielkiej Społeczności inteligentnego życia. Będziecie ścierać się z istotami innych ras, które przybywają do waszego świata chcąc chronić własne interesy oraz odkryć jakie okazje mogą im się nadarzyć. Oni nie są aniołami czy anielskimi istotami. Nie są istotami duchowymi. Są istotami które przybywają do waszego świata dla zasobów, dla sojuszy, oraz aby osiągnąć przewagę w wyłaniającym się świecie. Oni nie są źli. Oni nie są święci. W tej kwestii, są raczej podobni do was. Są po prostu kierowani swymi potrzebami, swymi powiązaniami, swymi wierzeniami i swymi zbiorowymi celami.

Jest to bardzo ważny czas dla ludzkości, ale ludzkości nie jest przygotowana. Z naszego punktu obserwacyjnego, możemy to obserwować na większą skalę. My nie mieszamy się w codzienne życie jednostek na Ziemi. My nie usiłujemy perswadować w rządach lub rościć sobie prawo do określonych rejonów Ziemi, lub konkretnych zasobów, które tam występują. Zamiast tego, obserwujemy i chcemy relacjonować to, co zaobserwowaliśmy, bo to jest naszą misją przebywając tutaj.

Nieujawnieni powiedzieli nam, że jest wielu ludzi obecnie, którzy czują dziwny dyskomfort, poczucie nieokreślonej nagłości, uczucie, że coś ma się wydarzyć i że coś musi być wykonane. Być może nie ma nic, wewnątrz ich codziennej sfery doświadczeń, co usprawiedliwiałoby to głębokie uczucie, co poświadczyłoby ważność tych uczuć lub co oddawałoby istotę ich ekspresji. Potrafimy to zrozumieć, ponieważ sami przechodziliśmy przez podobne rzeczy w naszej własnej historii. Reprezentujemy kilka ras połączonych razem w naszym małym sojuszu, aby wspierać wyłanianie się Wiedzy i Mądrości we wszechświecie, szczególne wśród ras, które są u progu wyłonienia się do Wielkiej Społeczności. Te wyłaniające się rasy są szczególnie wrażliwe na obce wpływy i manipulacje. Są szczególnie podatne na niezrozumienie swej sytuacji, z wiadomych względów, więc jak mogą pojąć sens i złożoność życia wewnątrz Wielkiej Społeczności? Dlatego właśnie chcemy odegrać naszą małą rolę w przygotowaniu i edukowaniu ludzkości.

W naszej pierwszej rozprawie, przedstawiliśmy obszerny opis zaangażowania przybyszów w czterech rejonach. Pierwszym rejonem jest wpływanie na ważnych ludzi na stanowiskach władzy, w rządach i na czele instytucji religijnych. Drugi rejon to wpływanie na ludzi, którzy posiadają duchowy zapał i którzy otwierają się na większe siły, które istnieją we wszechświecie. Trzecim rejonem zaangażowania przybyszów jest tworzenie placówek na Ziemi w strategicznych miejscach, blisko skupisk ludności, gdzie ich oddziaływanie w Środowisku Mentalnym może być realizowane. I ostatni rejon, gdzie wspominaliśmy o ich programie krzyżowania gatunków z ludzkością, programie który był wprowadzany już od jakiegoś czasu.

Rozumiemy jak problematyczne mogą być te wiadomości i być może jak rozczarowujące mogą być dla wielu ludzi, którzy mieli wielkie nadzieje i oczekiwania iż przybysze z zewnątrz mogliby przynieść błogosławieństwo i wielkie korzyści dla ludzkości. Być może jest to naturalne, przypuszczać i oczekiwać tych rzeczy, ale Wielka Społeczność do której ludzkość się wyłania, jest trudnym i konkurencyjnym środowiskiem, szczególnie w strefach wszechświata gdzie wiele różnych ras rywalizuje między sobą i współdziała dla handlu i wymiany. Wasz świat znajduje się w takiej strefie. Może się to wydawać niewiarygodne dla was, ponieważ zawsze wydawało się że żyjecie w izolacji, samotnie wewnątrz ogromnej pustki kosmosu. Ale naprawdę żyjecie w zamieszkałej części wszechświata gdzie wymiana i handel zostały ugruntowane i gdzie tradycje, wzajemne oddziaływania i zrzeszanie się występują od dość dawna. I na wasze szczęście, żyjecie w pięknym świecie – świecie wielkiej biologicznej różnorodności, wspaniałym miejscu w odróżnieniu od jałowości tak wielu innych światów.

Jednak, nadaje to również waszej sytuacji wielkiej nagłości i stanowi realne ryzyko, ponieważ posiadacie to, co wielu innych chce dla samych siebie. Oni nie zamierzają was zniszczyć, lecz zdobyć wasze posłuszeństwo oraz waszą współprace, tak aby wasza egzystencja na Ziemi i wasze tutejsze działania służyły ich celom. Wyłaniacie się w dojrzały i skomplikowany zbiór okoliczności. Nie możecie być tutaj jak małe dzieci i wierzyć oraz ufać w błogosławieństwo każdego, kogo napotkacie. Musicie stać się roztropni i wnikliwi, tak jak my, podczas naszej trudnej historii, musieliśmy stać się roztropni i wnikliwi. Teraz ludzkość będzie musiała się nauczyć o zwyczajach Wielkiej Społeczności, o złożoności wzajemnych oddziaływań pomiędzy rasami, o zawiłości handlu i o subtelnych manipulacjach stowarzyszeń i sojuszy ustanowionych pomiędzy światami. Jest to trudny, lecz istotny czas dla ludzkości, czas wielkiej obietnicy o ile rzeczywiste przygotowanie będzie podjęte.

W naszej drugiej rozprawie, chcielibyśmy pomówić w większych szczegółach na temat interwencji w ludzkie sprawy przez różne grupy przybyszów, co może to dla was oznaczać i czego będzie wymagało. Przybywamy nie po to aby wzbudzać strach, lecz aby wywoływać poczucie odpowiedzialności, aby zrodzić większą świadomość i dopingować przygotowania do życia, w które wkraczacie, lepszego życia, ale również życia z większymi problemami i wyzwaniami.

Zostaliśmy tu przysłani dzięki duchowej sile i obecności Nieujawnionych. Być może postrzegacie ich w przyjacielski sposób jako aniołów, lecz w Wielkiej Społeczności ich rola jest większa, a ich zaangażowanie i współpraca jest głęboka i wnikliwa. Ich duchowa siła jest tutaj, aby błogosławić odczuwające istoty we wszystkich światach i we wszystkich miejscach, oraz aby pobudzać rozwój głębszej Wiedzy i Mądrości, która umożliwi pokojowe formowanie się relacji, zarówno pomiędzy światami, jak i wewnątrz światów. Jesteśmy tutaj w ich imieniu. Prosili nas, abyśmy przybyli. I przekazali nam sporo z informacji, które posiadamy, informacji których sami nie moglibyśmy zdobyć. Od nich nauczyliśmy się sporo o waszej naturze. Nauczyliśmy się wiele o waszych możliwościach, silnych punktach, waszych słabościach i waszej wielkiej wrażliwości. Potrafimy pojąć te rzeczy, ponieważ światy z których pochodzimy, przeszły przez ten wielki próg wyłaniania się ku Wielkiej Społeczności. Nauczyliśmy się wiele i wycierpieliśmy wiele wskutek naszych własnych błędów, których mamy nadzieję ludzkości uniknie.

Przybywamy więc nie tylko z naszym własnym doświadczeniem, lecz z głębszą świadomością i głębszym poczuciem celu, który został nam przekazany przez Nieujawnionych. Obserwujemy wasz świat z bliskiej pozycji i monitorujemy komunikację tych, którzy was odwiedzają. Wiemy kim oni są. Wiemy skąd przybywają i dlaczego tu są. Nie konkurujemy z nimi, bo nie jesteśmy tutaj by eksploatować Ziemię. Uważamy się za Sojuszników Ludzkości i mamy nadzieję że z czasem będziecie postrzegać nas za takich jakimi jesteśmy. I chociaż nie możemy udowodnić tego, mamy nadzieję wykazać to poprzez nasze słowa i poprzez mądrość naszych porad. Mamy nadzieję przygotować was na to, co nadejdzie. Przybywamy z naszą misją z poczuciem nagłości, bo ludzkość jest w tyle w swych przygotowaniach do Wielkiej Społeczności. Wiele wcześniejszych starań, dziesiątki lat temu, aby skontaktować się z istotami ludzkimi i przygotować istoty ludzkie do ich przyszłości, okazały się nieudane. Tylko kilku ludzi mogło być osiągalnych i jak nam powiedziano, wiele z tych kontaktów było opacznie zrozumianych i zostały użyte przez innych do różnych celów.

Dlatego zostaliśmy wysłani w miejsce tych, którzy przybyli przed nami, aby oferować pomoc ludzkości. Pracujemy razem w naszej wspólnej sprawie. Nie reprezentujemy wielkich militarnych sił, lecz raczej tajny i święty sojusz. Nie chcemy widzieć tego typu spraw, które istnieją w Wielkiej Społeczność popełnianych w waszym świecie. Nie chcemy widzieć ludzkości tracącej swą wolność i swe samostanowienie. Są to realne zagrożenia. Z tego powodu zachęcamy was do rozważania naszych słów dogłębnie, bez strachu, jeśli to możliwe, ze swego rodzaju przekonaniem i zdecydowaniem, o którym wiemy że zamieszkuje we wszystkich ludzkich sercach.

Dzisiaj, jutro i pojutrze, wielka aktywność jest w drodze i będzie w drodze, aby ustanowić sieć wpływów nad rasą ludzką przez tych, którzy odwiedzają Ziemię dla ich własnych celów. Oni uważają że przybywają tutaj, aby ocalić Ziemię przed ludzkością. Niektórzy nawet wierzą, że są tu aby ocalić ludzkość przed samą sobą. Uważają że robią dobrze, i nie biorą pod uwagę że ich działania są niestosowne czy nieetyczne. Zgodnie z ich etyką, oni robią to co uważają za racjonalne i ważne. Jednak dla wszystkich kochających wolność istot, tego typu podejście nie może być usprawiedliwione.

Obserwujemy aktywność przybyszów, która wzrasta. Każdego roku, jest ich tu więcej. Przybywają z daleka. Sprowadzają posiłki. Pogłębiają swoje zaangażowanie i uwikłanie. Oni zakładają stacje komunikacyjne w wielu miejscach w waszym układzie słonecznym. Oni obserwują wszystkie wasze początkowe wyprawy w kosmos i podbiją oraz zniszczą wszystko, co uważają że będzie im kolidowało z ich działaniami. Oni chcą ustanowić kontrolę nie tylko nad waszym światem, ale i nad strefą wokół waszego świata. To dlatego, że są tu rywalizujące siły. Każda reprezentuje sojusz kilku ras.

Pozwólcie nam teraz omówić ostatni z czterech rejonów, o których mówiliśmy w naszej pierwszej rozprawie. Dotyczy on krzyżowania się przybyszów z gatunkiem ludzkim. Najpierw przedstawimy wam trochę historii. Wiele tysięcy lat temu, w waszych jednostkach czasu, kilka ras przybyło, aby skrzyżować się z ludzkością, aby dać ludzkości większą inteligencję i zdolność przystosowywania się. To doprowadziło do dość nagłego wyłonienia się tego, co jak rozumiemy jest nazywane “Człowiekiem Współczesnym”. To dało wam dominacje i władzę w waszym świecie. To wydarzyło się dawno temu.

Jednak program krzyżowania gatunków, który występuje teraz, nie jest wcale tym samym. Został przedsięwzięty przez inną grupę istot i przez inny sojusz. Poprzez krzyżowanie gatunków, chcą stworzyć ludzką istotę, która będzie częścią ich wspólnoty oraz która będzie mogła przetrwać w waszym świecie i która będzie miała naturalną więź z Ziemią. Wasi przybysze nie mogą żyć na powierzchni waszego świata. Muszą albo szukać schronienia pod ziemią, co właśnie czynią, albo muszą żyć na pokładzie ich własnych statków, które często trzymają ukryte w wielkich akwenach wodnych. Oni chcą skrzyżować się z ludzkością, aby chronić swe interesy tutaj, którymi są przede wszystkim zasoby waszego świata. Chcą mieć zapewnione ludzkie posłuszeństwo, więc przez kilka pokoleń byli zaangażowani w program krzyżowania gatunków, który w przeciągu ostatnich dwudziestu lat stał się całkiem obszerny.

Ich cel jest dwojaki. Pierwszy, jak wspomnieliśmy, przybysze chcą stworzyć ludzkopodobną istotę, która mogłaby żyć w waszym świecie, ale również, która będzie miała więzi z nimi i która będzie posiadać większą gamę zdolności i uwrażliwienia. Drugim celem tego programu jest wpływać na wszystkich tych, których napotkają oraz zachęcać ludzi do pomagania im w ich przedsięwzięciu. Przybysze chcą i potrzebują ludzkiego wsparcia. To wspomaga ich program w każdym względzie. Oni uważają was za wartościowych. Jednakże oni sami nie uważają was za swoich rówieśników czy osoby równe ich randze. Użyteczni, tak właśnie jesteście postrzegani. Więc u każdego kogo napotkają, u każdego kogo zabiorą, przybysze będą chcieli wywołać to poczucie ich wyższości, ich znaczenia, ich wartości oraz doniosłości ich dążeń na Ziemi. Przybysze będą mówić każdemu z kim się skontaktują, że są tutaj dla dobra i będą zapewniać tych, których złapali, że nie muszą się bać. A z tymi, którzy będą szczególnie podatni, będą próbować zawrzeć sojusz – wspólne poczucie celu oraz nawet wspólne poczucie tożsamości i rodziny, dziedzictwa i przeznaczenia.

W ich programie, przybysze studiowali ludzką fizjologię i psychologię bardzo obszernie i będą wykorzystywać to czego ludzie pragną, szczególnie te rzeczy, których ludzie chcą, ale nie są w stanie zdobyć samodzielnie, jak na przykład pokój i porządek, piękno i atmosfera spokoju. Będą one oferowane i niektórzy ludzie uwierzą. Inne pragnienia zastaną po prostu użyte w miarę potrzeb.

Jest tu niezbędne aby zrozumieć, że przybysze wierzą, że jest to zupełnie właściwe w celu zachowania Ziemi. Uważają że robią ludzkości wielką przysługę i dlatego są całym sercem w swych przekonaniach. Niestety demonstruje to wielką prawdę o Wielkiej Społeczności – że prawdziwa Mądrość i prawdziwa Wiedza nie są tak częste we wszechświecie, jak może się to wydawać w waszym świecie. Jest naturalnym dla was mieć nadzieję i oczekiwać, że inne rasy wydoroślały z przebiegłości, egoistycznej pogoni, współzawodnictwa i konfliktów. Ale niestety nie w tym przypadku. Lepsza technologia nie podwyższa duchowej czy mentalnej siły jednostek.

Jest dzisiaj wielu ludzi, którzy wielokrotnie są zabierani wbrew ich woli. Ponieważ ludzkość jest bardzo przesądna i usiłuje zaprzeczać rzeczom, których nie potrafi zrozumieć, niestety ta działalność jest prowadzona ze sporym sukcesem. Nawet teraz istnieją jednostki krzyżówki, w połowie ludzie, w połowie obcy, którzy chodzą po waszym świecie. Nie jest ich wielu, ale ich liczba wzrośnie w przyszłości. Być może kiedyś spotkacie jednego. Wyglądają tak samo jak wy, ale będą różnice. Będziecie myśleć że są istotami ludzkimi, ale będzie się wydawało że coś istotnego im brakuje, coś co jest cenione w waszym świecie. Jest możliwym umieć rozróżniać i rozpoznawać te jednostki, ale by tego dokonać, musicie stać się wyćwiczeni w Środowisku Mentalnym i nauczyć się co oznacza Wiedza i Mądrość w Wielkiej Społeczności.

Uważamy że uczenie się tego jest niemal najważniejsze, bo widzimy wszystko co się dzieje w waszym świecie z naszego punktu obserwacyjnego, a Nieujawnieni doradzają nam odnośnie rzeczy których nie możemy zobaczyć lub nie mamy dostępu. Rozumiemy te wydarzenia, ponieważ zdarzyły się niezliczoną ilość razy w Wielkiej Społeczności, gdzie wpływy i perswazja są wywierane na rasach, które są zbyt słabe lub zbyt wrażliwe aby zareagować skutecznie.

Mamy nadzieję i wierzymy że żaden z was, który usłyszy ten przekaz, nie będzie myślał że te wtargnięcia w ludzkie życie są pożyteczne. Ci którzy są usposobieni, będą przekonywani aby myśleć że te spotkania są pożyteczne dla nich samych i dla Ziemi. Ludzkie aspiracje duchowe, pragnienie pokoju i harmonii, rodziny i akceptacji społecznej, wszystkie one będą użyte przez przybyszów. Te elementy które reprezentują coś tak wyjątkowego na temat ludzkiej rodziny są, bez Mądrości i przygotowania, oznaką waszej wielkiej słabości. Tylko te jednostki które są silne w Wiedzy i Mądrości, mogą zobaczyć podstęp ukryty za perswazją. Tylko oni są na stanowisku z którego widać oszustwo, które jest dokonywane na ludzkiej rodzinie. Tylko oni mogą ochronić swój umysł przed wpływami, które wywierane są w Środowisku Mentalnym w tak wielu miejscach aktualnie na Ziemi. Tylko oni dostrzegą i rozróżnią.

Nasze słowa to nie wszystko. Mężczyźni i kobiety muszą nauczyć się dostrzegać i rozróżniać. Możemy tylko zachęcać do tego. Nasze przybycie tutaj do waszego świata wystąpiło zgodnie z prezentacją nauczania Duchowości Wielkiej Społeczności, ponieważ przygotowanie jest teraz tutaj i dlatego możemy być źródłem dopingu. Jeśli nie byłoby tutaj przygotowania, to wiedzielibyśmy że nasze przestrogi i nasze zachęty nie byłyby adekwatne i nie byłyby skuteczne. Stwórca i Nieujawnieni chcą przygotować ludzkość do Wielkiej Społeczności. W zasadzie jest to najbardziej istotna potrzeba ludzkości w tym czasie.

Dlatego zachęcamy was, aby nie wierzyć w to, że zabieranie istot ludzkich, ich dzieci i ich rodzin daje jakieś korzyści dla ludzkości. Musimy to podkreślić. Wasza wolność jest cenna. Wasza wolność osobista i wasza wolność jako rasy jest cenna. Zabrało nam tak dużo czasu aby odzyskać naszą wolność. Nie chcemy widzieć jak tracicie własną.

Program krzyżowania gatunków który występuje na Ziemi, będzie kontynuowany. Jedyny sposób w jaki może być zatrzymany, to poprzez ludzi zdobywających tą większą świadomość i poczucie wewnętrznej władzy. Tylko to doprowadzi te ingerencje do końca. Tylko to odkryje oszustwo ukryte za nimi. Jest nam trudno wyobrazić sobie jak okropne to musi być dla waszych ludzi, dla tych mężczyzn i kobiet, dla tych małych dzieci, którzy poddają się temu traktowaniu, tej reedukacji, tej pacyfikacji. Dla naszych wartości, wydaje się to odrażające, jednak wiemy że te rzeczy występują w Wielkiej Społeczności i występowały odkąd pamiętamy.

Być może nasze słowa spowodują coraz to więcej pytań. Jest to zdrowe i naturalne, ale nie możemy odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Musicie znaleźć sposoby, aby uzyskać odpowiedzi dla samych siebie. Ale nie możecie tego zrobić bez przygotowania i nie możecie tego zrobić bez ukierunkowania. W tym czasie ludzkość jako całość, jesteśmy tego świadomi, nie umie rozróżniać pomiędzy demonstracją Wielkiej Społeczności, a manifestacją duchową. Jest to naprawdę skomplikowana sytuacja, ponieważ wasi przybysze potrafią wyświetlać obrazy, potrafią przemawiać do ludzi poprzez Środowisko Mentalne, a ich głosy mogą być odbierane i wypowiadane za pośrednictwem ludzi. Mogą wywierać tego rodzaju wpływy, ponieważ ludzkość nie posiada jeszcze tego typu umiejętności czy zdolności rozróżniania.

Ludzkość nie jest zjednoczona. Jest podzielona. Jest skonfliktowana ze sobą. To czyni was ogromnie wrażliwymi na zewnętrzne ingerencje i manipulacje. Zostało zrozumiane przez waszych przybyszów, że wasze duchowe pragnienia i skłonności czynią was szczególnie podatnymi i szczególnie dobrymi obiektami dla ich użytku. Jakże trudno jest uzyskać prawdziwą obiektywność, biorąc pod uwagę te rzeczy. Nawet tam skąd pochodzimy, było to wielkim wyzwaniem. Ale dla tych którzy chcą pozostać wolni i korzystać z samostanowienia w Wielkiej Społeczności, muszą rozwijać te zdolności i muszą chronić ich własne zasoby w celu uniknięcia bycia zmuszonym od poszukiwań ich u innych. Jeśli wasz świat straci swą samowystarczalność, straci sporo ze swej wolności. Jeśli musicie wyjść poza wasz świat, aby szukać zasobów których potrzebujecie do życia, wtedy stracicie sporo ze swojej siły w stosunku do innych. Ponieważ zasoby waszego świata są gwałtownie malejące, jest to poważny problem dla tych z nas, którzy obserwują z daleka. Jest to także zmartwienie waszych przybyszów, ponieważ chcą oni zapobiec niszczeniu waszego środowiska, nie dla was, lecz dla nich.

Program krzyżowania gatunków ma tylko jeden cel i jest nim umożliwić przybyszom ugruntowanie swej obecności i dowódczych wpływów na Ziemi. Nie myślcie że przybysze posiadają niedobór czegoś, czego potrzebują od was, czegoś innego niż wasze zasoby. Nie myślcie że potrzebują waszej ludzkości. Oni chcą waszą ludzkość tylko po to, aby zagwarantować sobie pozycję na Ziemi. Nie łudźcie się. Nie pozwalajcie sobie na takie myśli. Są one nieuzasadnione. Jeśli zdołacie nauczyć się obserwować sytuację wyraźnie, taką jaka jest naprawdę, dostrzeżecie i będziecie rozróżniać te rzeczy samodzielnie. Zrozumiecie dlaczego jesteśmy tutaj i dlaczego ludzkość potrzebuje sojuszników w Wielkiej Społeczności inteligentnego życia. I dostrzeżecie wagę uczenia się większej Wiedzy i Mądrości oraz uczenia się Duchowości Wielkiej Społeczności.

Ponieważ wyłaniacie się w środowisko gdzie te rzeczy stają się niezbędne dla pomyślności, dla wolności, dla szczęścia i dla wytrzymałości, będziecie potrzebować większej Wiedzy i Mądrości w celu usytuowania siebie jako niepodległa rasa w Wielkiej Społeczności. Jednak wasza niepodległość jest tracona z każdym upływającym dniem. I możecie nie dostrzegać tracenia waszej wolności, być może myśląc, że możecie poczuć to w jakiś sposób. W jaki sposób możecie to zobaczyć? Nie możecie wyjść poza wasz świat i być światkiem wydarzeń które go otaczają. Nie macie dostępu do politycznych i ekonomicznych uwikłań obcych sił działających aktualnie na Ziemi, aby zrozumieć ich złożoność, ich etykę, bądź ich wartości.

Nigdy nie sądźcie że jakakolwiek rasa we wszechświecie, która podróżuje dla handlu, jest zaawansowana duchowo. Ci którzy potrzebują handlu, poszukują przewagi. Ci którzy podróżują od świata do świata, ci którzy są poszukiwaczami zasobów, ci którzy chcą umieszczać ich własne flagi, nie są tymi których moglibyście uważać za zaawansowanych duchowo. Istnieje moc materialna, i istnieje moc duchowa. Potraficie zrozumieć różnicę pomiędzy tymi rzeczami, i teraz jest niezbędne aby widzieć tę różnicę wewnątrz większego środowiska.

Przybyliśmy więc z poczuciem zobowiązania i silnym dopingiem dla was, aby zachować waszą wolność, abyście stali się silni i bystrzy oraz nie poddawali się perswazji lub obietnicom pokoju, władzy i akceptacji przez tych, których nie znacie. I nie pozwólcie sobie na komfort myślenia że wszystko potoczy się dobrze dla ludzkości lub nawet dla was osobiście, bo to nie jest Mądrość. Ponieważ Mądry Człowiek, w każdym miejscu musi uczyć się postrzegać rzeczywistość życia dookoła niego i uczyć się pokonywać trudności tego życia w korzystny sposób.

Dlatego przyjmijcie nasz doping. Będziemy mówić ponownie odnośnie tych spraw i uzmysławiać ważność zdobywania bystrości i rozwagi. I będziemy mówić więcej o zaangażowaniu waszych przybyszów na Ziemi, w rejonach które są bardzo ważne dla was do zrozumienia. Wierzymy że potraficie przyjąć nasze słowa.