Sprawozdanie Czwarte: Manipulacja tradycjami religijnymi oraz wierzeniami

W celu zrozumienia działalności przybyszów obecnie na Ziemi, musimy przedstawić więcej informacji odnośnie ich wpływu na światowe instytucje religijne, na wartości religijne oraz na podstawowe duchowe impulsy, które są bliskie waszej naturze i które w wielu przypadkach, są bliskie inteligentnemu życiu w wielu rejonach Wielkiej Społeczności.

Powinniśmy zacząć od poinformowania, że działania które przybysze prowadzą na Ziemi w obecnym czasie, były przeprowadzane wcześniej wiele razy w wielu różnych miejscach, w wielu różnych kulturach w Wielkiej Społeczności. Wasi przybysze nie są pomysłodawcami tych działań, lecz jedynie używają ich według własnego uznania do tego stopnia, że są ich świadomi i używali ich wcześniej.

Jest istotne dla was, aby zrozumieć, że umiejętności w wywieraniu wpływu i manipulacji, były rozwijane na bardzo wysokim stopniu funkcjonalności w Wielkiej Społeczności. W miarę jak rasy stają się bardziej biegłe i bardziej uzdolnione technologicznie, rozwijają bardziej wyrafinowane i bardziej przenikliwe rodzaje oddziaływań na innych. Istoty ludzkie ewoluowały jak dotąd jedynie do konkurowania pomiędzy sobą, więc nie macie jeszcze tej adaptacyjnej przewagi. To jest sam w sobie jeden z powodów, dla których prezentujemy wam ten materiał. Wkraczacie w całkiem nowy zbiór okoliczności, który wymaga rozwijania waszych wrodzonych możliwości, jak również uczenia się nowych umiejętności.

Chociaż ludzkość reprezentuje unikalną sytuację, wyłonienie się do Wielkiej Społeczności odbywało się wcześniej niezliczoną ilość razy wśród innych ras. Dlatego to, co jest dokonywane na was, było przeprowadzane wcześniej. Zostało wysoce rozwinięte i jest teraz przystosowywane do waszego życia i do waszej sytuacji, którą uważamy za stosunkowo łatwą.

Program Pacyfikacji, który jest wprowadzany przez przybyszów, czyni to możliwym po części. Naturalna skłonność w kierunku pokojowych stosunków i pragnienie unikania wojen i konfliktów są godne podziwu, ale mogą być i faktycznie są używane przeciwko wam. Nawet wasze najszlachetniejsze impulsy mogą być użyte dla obcych celów. Widzieliście to w waszej własnej historii, w waszej własnej naturze i waszych własnych społeczeństwach. Pokój może być ustanowiony tylko na mocnym fundamencie mądrości, współpracy i prawdziwych umiejętności.

Ludzkość w naturalny sposób była zainteresowana osiąganiem pokojowych relacji pomiędzy swoimi własnymi plemionami i narodami. Teraz jednak, boryka się z większą gamą problemów i wyzwań. Postrzegamy je jako szanse dla waszego rozwoju, ponieważ będzie to jedynie próba wyłonienia się do Wielkiej Społeczności, która zjednoczy Ziemię i da wam podstawę do tej jedności, aby być autentycznym, silnym i skutecznym.

Dlatego, nie przybyliśmy aby krytykować wasze instytucje religijne lub wasze najbardziej podstawowe impulsy i wartości, lecz aby zilustrować, w jaki sposób są używane przeciwko wam, przez te obce rasy, które interweniują w waszym świecie. I jeśli jest to w naszej możliwości, chcielibyśmy wspierać prawidłowe wykorzystanie waszych darów i waszych umiejętności dla zachowania waszego świata, waszej wolności i waszej integralności jako rasa w kontekście Wielkiej Społeczności.

Przybysze są całkowicie praktyczni w ich podejściu. Jest to zarazem wada i zaleta. Odkąd ich obserwowaliśmy, zarówno tutaj, jak i gdzie indziej, widzieliśmy że bardzo trudno im odbiegać od ich planów. Nie są dobrze przystosowani do zmian ani nie potrafią bardzo skutecznie uporać się ze złożonością. Dlatego, przeprowadzają swój plan w niemal beztroski sposób, ponieważ uważają, że mają rację i że mają przewagę. Oni nie wierzą, że ludzkość przygotuje opór przeciwko nim – przynajmniej nie opór, który dotknie ich dostatecznie mocno. I uważają, że ich tajemnice oraz ich agenda są dobrze chronione i są poza ludzkim pojmowaniem.

W tym świetle, nasza aktywność w przedstawianiu tego materiału wam, czyni nas ich wrogami, z pewnością w ich oczach. Natomiast z naszej perspektywy, staramy się jedynie przeciwdziałać ich wpływom i dać wam zrozumienie, którego potrzebujecie oraz perspektywę, na której musicie polegać, aby chronić swą wolność jako rasa i poradzić sobie z rzeczywistością Wielkiej Społeczności.

Z powodu praktycznej natury ich podejścia, oni pragną zrealizować swoje cele z największą możliwą efektywnością. Oni chcieliby zjednoczyć ludzkość, ale tylko przy ich współudziale i zgodnie z ich własnymi działaniami na Ziemi. Dla nich, ludzka jedność jest realnym problemem. Oni nie cenią różnorodności w kulturach; oni z pewnością nie cenią jej wewnątrz ich własnych kultur. Dlatego, będą usiłować wyplenić ją lub zminimalizować ją, jeśli to możliwe, wszędzie gdzie wywierają swoje wpływy.

W naszej poprzedniej rozprawie, mówiliśmy o wpływie przybyszów na nowe formy duchowości – na nowe idee i nowe przejawy ludzkiej boskości oraz ludzkiej natury, które występują w waszym świecie w tym czasie. W naszej dyskusji, chcielibyśmy się teraz skupić na tradycyjnych wartościach i instytucjach, na które wasi przybysze chcą wpłynąć i wpływają obecnie.

Poszukując ujednolicenia i konformizmu, przybysze będą polegać na tych instytucjach i tych wartościach, które uważają za najbardziej stabilne i praktyczne dla ich użytku. Oni nie są zainteresowani waszymi ideami i nie są zainteresowani waszymi wartościami, z wyjątkiem, jeśli mogą służyć ich agendzie. Nie łudźcie się myśląc, że przyciągnęła ich tu wasza duchowość, ponieważ sami nie posiadają tych rzeczy. Byłoby to niemądre i być może fatalną pomyłką. Nie myślcie, że oni są rozkochani w waszym życiu i w tych rzeczach, które uważacie za interesujące. Tylko w rzadkich przypadkach będziecie w stanie wpływać na nich w ten sposób. Cała naturalna ciekawość została u nich zdegenerowana i tylko niewielka ilość została. W rzeczywistości, jest tam bardzo mało tego, co nazwalibyście “Duchem” lub co my nazwalibyśmy “Varne” lub “Ścieżką wnikliwości”. Oni są kontrolowali i sami kontrolują oraz podążają wzorcami myślenia i zachowaniami, które są silnie ugruntowane i rygorystycznie wzmacniane. Mogą sprawiać wrażenie, że identyfikują się z waszymi ideami, ale tylko po to, aby zyskać wasze posłuszeństwo.

W tradycyjnych instytucjach religijnych w waszym świecie, będą starali się wykorzystać te wartości i te podstawowe wierzenia, które mogą posłużyć im w przyszłości, aby przekonać was do posłuszeństwa. Pozwólcie, że podamy kilka przykładów, zrodzonych zarówno z naszych własnych obserwacji, jak i wglądu, który Nieujawnieni dali nam z biegiem czasu.

Spora część waszego świata podąża wiarą Chrześcijańską. Uważamy, że jest to godne podziwu, chociaż z pewnością nie jest to jedyne podejście do podstawowych pytań o duchową tożsamość i cel życia. Przybysze będą wykorzystywać podstawowe idee posłuszeństwa pojedynczemu przywódcy, w celu wytworzenia posłuszeństwa dla ich potrzeb. W kontekście tej religii, identyfikacji z Jezusem Chrystusem będzie mocno wykorzystana. Nadzieja i obietnica jego powrotu na Ziemię oferuje waszym przybyszom znakomitą okazję, szczególnie w tym punkcie zwrotnym tego tysiąclecia.

W naszym rozumieniu, prawdziwy Jezus nie powróci na Ziemię, bo on pracuje w porozumieniu z Nieujawnionymi i służy zarówno ludzkości, jak i innym rasom. Wybraniec, który przybędzie przyjmując jego imię, przybędzie z Wielkiej Społeczności. Będzie wybrańcem urodzonymi i wychowanym w tym celu przez kolektywy, które są obecnie na Ziemi. Będzie wydawał się ludzki i będzie miał doniosłe zdolności w porównaniu z tym, co możecie dokonać w tym momencie. Będzie się wydawał całkowicie altruistyczny. Będzie w stanie dokonywać czynów, które będą wywoływać zarówno strach, jak i wielki szacunek. Będzie w stanie wyświetlać wizerunki aniołów, demonów lub cokolwiek jego zwierzchnicy będą chcieli wam wyeksponować. Będzie sprawiał wrażenie, że posiada duchowe moce. Jednak on przybędzie z Wielkiej Społeczności i będzie częścią kolektywu. I on wytworzy lojalność do podążania za nim. Ostatecznie, dla tych, którzy nie mogą podążyć za nim, będzie doradzał ich wyobcowanie lub ich zniszczenie.

Przybysze nie dbają o to jak wielu waszych ludzi jest zniszczonych tak długo, jak posiadają główne posłuszeństwo nad większością. Dlatego, przybysze będą się skupiać na tych podstawowych ideach, które dadzą im autorytet i wpływy.

Powtórne Przyjście, zatem, jest przygotowywane przez waszych przybyszów. Dowody tego, dla nas oczywiste, są już na Ziemi. Ludzie nie zdają sobie sprawy z obecności przybyszów lub natury rzeczywistości Wielkiej Społeczności i przez to w naturalny sposób akceptują swe wcześniejsze wierzenia bez kwestionowania, uważając że nadszedł czas na wielki powrót ich Zbawiciela i ich Nauczyciela. Ale on, który przybędzie, nie przybędzie z zastępów niebieskich, on nie będzie reprezentował Wiedzy lub Nieujawnionych, i nie będzie reprezentował Stwórcy lub woli Stwórcy. Widzieliśmy ten plan opracowywany na Ziemi. Widzieliśmy również podobne plany przeprowadzane w innych światach.

W innych tradycjach religijnych, jednolitość będzie promowana przez przybyszów – coś, co moglibyście nazwać podstawowy rodzaj religii bazującej na przeszłości, bazującej na posłuszeństwie i autorytecie oraz bazującej na dostosowaniu do instytucji. To służy przybyszom. Oni nie są zainteresowani ideologią i wartościami waszych tradycji religijnych, z wyjątkiem, gdy mogą posłużyć dla ich użytku. Im więcej ludzi może myśleć w ten sposób, działać w ten sposób i reagować w przewidywalny sposób, tym bardziej użyteczni są dla kolektywów. Konformizm jest promowany w wielu różnych tradycjach. Intencją tu, nie jest uczynić je (tradycje) wszystkie takimi samymi, lecz aby były proste same w sobie.

Na jednej części Ziemi, jedna szczególna religijna ideologia będzie przeważać; w innej części Ziemi, inna religijna ideologia będzie przeważać. Jest to całkowicie użyteczne dla przybyszów, ponieważ nie dbają o to czy istnieje więcej niż jedna religia, dopóki istnieje porządek, konformizm i posłuszeństwo. Nie posiadając swojej własnej religii, którą być może moglibyście podążać lub identyfikować się z nią, będą używać waszej, do tworzenia ich własnych wartości. Bo oni cenią tylko całkowite posłuszeństwo dla ich sprawy oraz dla kolektywów i pragną waszego całkowitego posłuszeństwa, aby partycypować z nimi w sposób, w jaki oni określą. Będą zapewniać was, że to stworzy pokój i odkupienie na Ziemi, a powrót jakiegokolwiek religijnego wizerunku lub postaci, jest uważany tutaj za największą wartość.

Nie próbujemy powiedzieć, że główna religia jest zarządzana przez obce siły, bo rozumiemy, że główna religia dobrze się ugruntowała w waszym świecie. To co chcemy powiedzieć, to że jej impulsy i jej mechanizmy będą utrzymane przez przybyszów i użyte dla ich własnych celów. Dlatego wielka ostrożność musi być podjęta przez wszystkich, którzy są szczerymi wyznawcami swych tradycji, aby odróżnić te wpływy i przeciwdziałać im jeśli to możliwe. Tutaj nie, przeciętna osoba na Ziemi jest celem perswazji przybyszów; jest nim przywódca.

Przybysze głęboko wierzą, że jeśli nie zainterweniują w odpowiednim momencie, ludzkość zniszczy samą siebie oraz Ziemię. Nie jest to oparte na prawdzie; jest to tylko przypuszczenie. Chociaż ludzkości grozi ryzyko samounicestwienia, nie jest to koniecznie wasze przeznaczenie. Ale kolektywy wierzą, że tak właśnie jest i dlatego muszą działać w pośpiechu i nadać ich programowi perswazji większe znaczenie. Ci, którzy będą wierni, będą cenni i użyteczni; ci, którzy nie będą wierni, będą odrzuceni i wyobcowani. Jeśli przybysze staliby się na tyle silni, aby osiągnąć całkowitą kontrolę nad Ziemią, ci którzy nie będą umieli się dostosować, będą po prostu wyeliminowani. Jednak przybysze nie przeprowadzą zniszczenia. Będzie to dokonywane poprzez wiele jednostek na Ziemi, które całkowicie poddały się ich perswazji.

Jest to okropny scenariusz, rozumiemy to, ale nie może być wątpliwości, jeśli macie zrozumieć i przyjąć to, co przedstawiamy wam w naszych przekazach. To nie jest unicestwienie ludzkości, to jest integrowanie ludzkości, które przybysze chcą zakończyć. Oni krzyżują się z wami w tym celu. Oni będą starać się przekierunkować wasze religijne impulsy oraz instytucje w tym celu. Osiedlą się w potajemny sposób na Ziemi w tym celu. Będą wpływać na rządy i rządowych przywódców w tym celu. Będą wpływać na siły wojskowe na Ziemi w tym celu. Przybysze są przeświadczeni, że mogą osiągnąć sukces, bo jak dotąd widzą, że ludzkość nie przygotowała odpowiedniego oporu, aby przeciwdziałać ich działaniom lub niwelować ich plan.

Aby temu przeciwdziałać, musicie uczyć się Ścieżki Wiedzy Wielkiej Społeczności. Każda wolna rasa we wszechświecie musi nauczyć się Ścieżki Wiedzy, jakkolwiek byłaby nazywana w ich własnych kulturach. To jest źródło osobistej wolności. To jest to, co umożliwia jednostkom i społecznościom posiadanie prawdziwej integralność i posiadanie mądrości niezbędnej, aby zmierzyć się z wpływami, którym przeciwdziała Wiedza, zarówno w ich własnych światach, jak i w Wielkiej Społeczności. Jest zatem niezbędne uczyć się nowych ścieżek, bo wkraczacie w nową sytuacje z nowymi siłami i nowymi wpływami. Istotnie, to nie jest jakaś przyszła perspektywa, lecz pilne wyzwanie. Życie we wszechświecie nie czeka na waszą gotowość. Wydarzenia będą się rozgrywać niezależnie czy jesteście przygotowani, czy nie. Odwiedziny występowały bez waszej akceptacji i bez waszego pozwolenia. A wasze fundamentalne prawa są gwałcone w o wiele większym stopniu niż sobie obecnie uświadamiacie.

Z tego powodu zostaliśmy wysłani nie tylko aby przekazać naszą perspektywę i nasze wsparcie, ale również aby wołać i bić na alarm, aby inspirować świadomość i zaangażowanie. Powiedzieliśmy wcześniej, że nie możemy ochronić waszej rasy przed militarną interwencją. To nie nasza rola. I nawet jeśli spróbujemy to zrobić, i zgromadzimy siłę aby przeprowadzić taki plan, wasz świat zostałby zniszczony. Możemy tylko doradzać.

W przyszłości zobaczycie okrucieństwo religijnych wierzeń wyrażone w gwałtowne sposoby, przeprowadzane przeciwko ludziom, którzy mają inne zdanie, przeciwko narodom o mniejszej sile oraz użyte jako broń napaści i zniszczenia. Przybysze nie posiadają niczego lepszego niż wasze religijne instytucje do zarządzania narodami. Temu musicie się oprzeć. Przybysze nie posiadają niczego lepszego niż religijne wartości, wyznawane przez wszystkich, bo to dodaje im siły roboczej (siły sprawczej) i czyni ich zadanie łatwiejszym. We wszelkich tego przejawach, tego typu wpływy całkowicie ograniczają do poziomu przyzwolenia i podporządkowania – podporządkowania woli, podporządkowania zamiarów, podporządkowania czyjegoś życia i zdolności. Jednak będzie to ogłaszane jako wielkie osiągnięcie ludzkości, wielki postęp w społeczeństwie, nowe zjednoczenie dla ludzkiej rasy, nowa nadzieja na pokój i równowagę, triumf ludzkiego ducha nad ludzkimi instynktami.

Dlatego przybywamy z naszą poradą i namową dla was, do wystrzegania się podejmowania niemądrych decyzji; przed oddawaniem waszego życia sprawom, których nie rozumiecie i przed oddawaniem umiejętności rozróżniania oraz waszego rozsądku ze względu na obiecaną nagrodę. I musimy was dopingować, aby nie zaprzepaścić Wiedzy w was samych, duchowej inteligencji, z którą się urodziliście i która teraz zawiera waszą jedyną i największą nadzieję.

Być może słuchając tego będziecie postrzegać wszechświat jako miejsce pozbawione Wdzięku. Być może staniecie się cyniczni i przestraszeni myśląc, że chciwość jest powszechna. Ale nie w tym rzecz. To, co jest wam teraz potrzebne, to stanie się silnymi, silniejszymi niż jesteście, silniejszymi niż byliście. Nie przyjmujcie komunikatów od tych interweniujących w waszym świecie, dopóki nie będziecie mieli tej siły. Nie otwierajcie swoich umysłów i serc na przybyszów spoza Ziemi, ponieważ oni przybyli tutaj dla ich własnych celów. Nie myślcie, że oni wypełnią wasze religijne proroctwa lub wielkie ideały, bo jest to złudzenie.

Istnieją wielkie duchowe siły w Wielkiej Społeczności – jednostki lub nawet narody, które osiągnęły bardzo wysoki stan spełnienia, daleko poza to, co ludzkość prezentuje obecnie. Ale oni nie przybywają i nie przejmują kontroli nad innymi światami. Oni nie reprezentują politycznych i ekonomicznych sił we wszechświecie. Oni nie angażują się w handel poza zaspokajaniem własnych podstawowych potrzeb. Rzadko podróżują, z wyjątkiem sytuacji kryzysowych.

Emisariusze są wysyłani na pomoc tym, którzy wyłaniają się do Wielkiej Społeczności, emisariusze tacy jak my sami. Istnieją również duchowi emisariusze – potęga Nieujawnionych, którzy potrafią przemawiać do tych, którzy są gotowi, aby otrzymać (słuchać) oraz którzy zapowiadają dobre serce i dobre rokowania. Właśnie w taki sposób Bóg pracuje we wszechświecie.

Wchodzicie w skomplikowane, nowe środowisko. Wasz świat jest bardzo cenny dla innych. Powinniście go chronić. Powinniście zachować wasze zasoby, tak abyście nie potrzebowali lub byli zależni od handlu z innymi narodami w kwestii podstawowych potrzeb waszego życia. Jeśli nie zachowacie waszych zasobów, będziecie musieli zrzec się sporej części waszej wolności i samowystarczalności.

Wasza duchowość musi być rozsądna. Musi być oparta na prawdziwych doświadczeniach, bo wartości i wierzenia, rytuały i tradycje mogą być wykorzystane i są wykorzystywane przez waszych przybyszów dla ich własnych celów.

Możecie tu zacząć dostrzegać, że wasi przybysze są bardzo wrażliwi w określonych obszarach. Pozwólcie, że przeanalizujemy to głębiej. Indywidualnie, posiadają bardzo mało woli i mają trudności z radzeniem sobie ze złożonościami. Oni nie rozumieją waszej duchowej natury. I prawie na pewno nie rozumieją impulsów Wiedzy. Im silniejsi jesteście w Wiedzy, tym bardziej niezrozumiali się stajecie, trudniejsi jesteście w kontrolowaniu i mniej użyteczni stajecie się dla nich i dla ich programu integracji. Indywidualnie, im silniejsi jesteście w Wiedzy, tym większym wyzwaniem jesteście dla nich. Im więcej jednostek staje się silnych w Wiedzy, tym trudniej jest przybyszom izolować ich.

Przybysze nie mają fizycznej siły. Ich siła tkwi w Środowisku Mentalny i w używaniu ich technologii. Ich liczba jest mała w porównaniu do was. Są całkowicie zależni o waszego przyzwolenia i są nadmiernie pewni siebie, że mogą odnieść sukces. Bazując na ich dotychczasowym doświadczeniu, ludzkość nie zaprezentowała znaczącego oporu. Jednak im mocniejsi jesteście w Wiedzy, tym bardziej stajecie się silni, aby stawić opór interwencji i manipulacji, i tym bardziej stajecie się silni w wolność i integralność waszej rasy.

Chociaż być może niewielu będzie w stanie usłyszeć nasz przekaz, to wasza reakcja jest ważna. Być może łatwo jest nie wierzyć w naszą obecność, w naszą rzeczywistość oraz być przeciwnym naszemu przekazowi, jednak przemawiamy w zgodzie z Wiedzą. Dlatego, to co mówimy może być znane wśród was, jeśli jesteście otwarci aby to poznać.

Rozumiemy, że rzuciliśmy wyzwanie wielu wierzeniom i konwenansom w naszej prezentacji. Nawet nasza obecność tutaj będzie się wydawać niewytłumaczalna i będzie odrzucana przez wielu. Jednak nasze słowa i nasz przekaz może rezonować z wami, ponieważ przemawiamy z Wiedzą. Siła prawdy jest najsilniejszą siłą we wszechświecie. Posiada siłę wyzwalania. Posiada siłę oświecenia. I posiada moc dawania siły i pewności siebie tym, którzy jej potrzebują.

Powiedziano nam, że ludzkie sumienie jest wysoce cenione, chociaż być może rzadko używane. To o tym właśnie mówimy, kiedy wspominamy o Ścieżce Wiedzy. Jest to podstawa wszystkich waszych prawdziwych duchowych impulsów. Jest to już zawarte w waszych religiach. To nie jest nowość dla was. Ale musi być doceniane, inaczej nasze starania oraz starania Nieujawnionych, aby przygotować ludzkość do Wielkiej Społeczności, nie będą pomyślne. Zbyt mało osób odpowiedziało. A prawda będzie dla nich obciążeniem, ponieważ nie będą w stanie dzielić się nią skutecznie.

Dlatego, przybywamy nie po to aby krytykować wasze religijne instytucje lub zwyczaje, lecz aby zilustrować, w jaki sposób mogą być użyte przeciwko wam. Nie jesteśmy tutaj aby je zastępować lub zaprzeczać im, lecz aby ukazać jak prawdziwa uczciwość musi przenikać te instytucje i zwyczaje, aby służyły wam w autentyczny sposób.

W Wielkiej Społeczności, duchowość jest uosobieniem tego, co nazywamy Wiedzą, Wiedza oznacza inteligencję Ducha oraz przepływ Ducha wewnątrz was. To umożliwia wam wiedzieć, aniżeli tylko wierzyć. To daje wam odporność przed perswazją i manipulacją, bo Wiedza nie może być zmanipulowana przez żadne światowe moce lub siły. To dodaje żywotności waszym religiom i nadzieję na wasze przeznaczenie.

Zawieramy prawdę w tych ideach, ponieważ są fundamentalne. Są one nieobecne w kolektywach, tym niemniej gdybyście napotkali kolektywy, lub nawet znaleźli się w ich obecności i posiadali siłę, aby zachować swój własny umysł, wtedy sami będziecie mogli się o tym przekonać.

Powiedziano nam, że jest wielu ludzi na Ziemi, którzy chcą oddać siebie samych, chcą oddać się większej sile w ich życiu. Nie jest to unikatowe dla świata ludzkości, ale w Wielkiej Społeczności takie podejście prowadzi do zniewolenia. Rozumiemy, że w waszym własnym świecie, zanim przybysze byli tutaj w takiej liczbie, takie podejście często prowadziło do zniewolenia. Ale w Wielkiej Społeczności, jesteście bardziej wrażliwi i musicie być mądrzejsi, ostrożniejsi i bardziej samowystarczalni. Lekkomyślność tutaj przyniesie ze sobą wysoką cenę i wielką tragedię.

Jeśli potraficie odpowiedzieć (zareagować) na Wiedzę i uczyć się Ścieżki Wiedzy Wielkiej Społeczności, będziecie w stanie samodzielnie zobaczyć te rzeczy. Wtedy potwierdzicie nasze słowa, niezależnie czy wierzycie w nie, czy zaprzeczacie im. Stwórca daje temu możliwość, bo Stwórca pragnie, aby ludzkość przygotowała się na własną przyszłość. To właśnie dlatego przybyliśmy. To właśnie dlatego obserwujemy i teraz mamy szansę relacjonować to, co widzimy.

Tradycje religijne Ziemi dobrze o was świadczą w swych zasadniczych nauczaniach. Mieliśmy okazje uczyć się o nich od Nieujawnionych. Ale one również reprezentują potencjalną słabość. Gdyby ludzkość była bardziej czujna i rozumiała rzeczywistość życia w Wielkiej Społeczności oraz znaczenie pochopnych wizyt, wasze zagrożenia nie byłyby tak wielkie, jak są obecnie. Istnieje nadzieja i oczekiwanie, że taka wizyta przyniesie wielką nagrodę i będzie zadośćuczynieniem dla was. Dotychczas nie byliście w stanie uczyć się o rzeczywistości Wielkiej Społeczności lub o potężnych siłach, które współdziałają z waszym światem. Wasz niedostatek zrozumienia i pochopna ufność w przybyszów, nie służy wam.

To z tego powodu, Mądrzy Ludzie na wskroś Wielkiej Społeczności, pozostają ukryci. Oni nie poszukują handlu w Wielkiej Społeczności. Oni nie zamierzają być częścią gild (stowarzyszeń) lub spółdzielni handlowych. Oni nie poszukują dyplomacji z wieloma światami. Ich sieć sojusznicza jest bardziej tajemnicza, bardziej duchowa z natury. Oni rozumieją ryzyko i trudności ujawnienia się w rzeczywistości życia w fizycznym wszechświecie. Oni utrzymują swą izolację i pozostają czujni w swych granicach. Oni tylko chcą rozszerzać swą mądrość poprzez metody, które są mniej fizyczne z natury.

Być może w waszym własnym świecie, możecie dostrzec to wyrażone u tych, którzy są najmądrzejsi, najbardziej utalentowani, którzy nie szukają osobistych korzyści poprzez ścieżki biznesowe i którzy nie są skłonni do podboju i manipulacji. Wasz własny świat mówi wam bardzo wiele. Wasza własna historia mówi wam wiele i ilustruje, chociaż na mniejszą skalę, wszystko to, co prezentujemy wam tutaj.

Chociaż naszą intencją nie jest tylko was ostrzec o powadze sytuacji, ale dostarczyć wam, jeśli zdołamy, głębszego wyobrażenia i zrozumienia życia, którego będziecie potrzebować. I wierzymy, że będzie dość osób, które mogą usłyszeć te słowa i odpowiedzieć na ogrom Wiedzy. Mamy nadzieję, że będą tacy, którzy potrafią rozróżnić, że nasz przekaz nie jest po to aby wywoływać tu strach lub panikę, ale aby zrodzić odpowiedzialność i zaangażowanie dla zachowania wolności i dobra wewnątrz waszego świata.

Jeśli ludzkość poniosłaby klęskę w przeciwstawianiu się Interwencji, możemy nakreślić obraz tego, co by to oznaczyło. Widzieliśmy to w wielu miejscach, bo każdy z nas przeszedł bardzo blisko porażki, wewnątrz naszych własnych światów. Będąc częścią kolektywu, planeta Ziemia będzie eksploatowana dla jej zasobów, jej ludzie będą zagonieni do pracy, a jej buntownicy i heretycy będą albo odosobnieni, albo zlikwidowani. Ziemia będzie zachowana dla jej rolnictwa i jej wydobywczych korzyści. Ludzkie społeczeństwa będą istnieć, ale tylko w podporządkowaniu siłom spoza waszego świata. I gdyby Ziemia wyczerpała swą użyteczność, gdyby jej zasoby zostały całkowicie wybrane, wtedy zostaniecie porzuceni, osamotnieni. Podtrzymywanie życia na powierzchni waszego świata zostanie wam zabrane; wiele środków przetrwania zostanie skradzionych. To zdarzało się wcześniej w wielu innych miejscach.

W przypadku tego świata, kolektywy mogą zdecydować się zachować Ziemię dla trwałego użytku jako strategiczny posterunek oraz jako biologiczny magazyn. Jednak ludzka populacja cierpiałaby okrutnie pod tak opresyjnym panowaniem. Populacja ludzka zostałaby zredukowana. Kierownictwo nad ludzkością zostałoby przekazane tym, którzy są hodowani, aby kierować ludzką rasą w nowym porządku. Ludzka wolność, jaką znacie, nie będzie już dalej istnieć, a wy będziecie cierpieć pod ciężarem obcego panowania, panowania które byłoby szorstkie i wymagające.

Jest wiele kolektywów w Wielkiej Społeczności. Niektóre z nich są wielkie; niektóre z nich są małe. Niektóre z nich są bardziej etyczne w swych działaniach; wiele nie jest. W zakresie, w którym rywalizują ze sobą o okazje, jak na przykład rządzenie waszym światem, niebezpieczne działania mogą być dokonywane. Musimy objaśnić to tak, abyście nie mieli wątpliwości o czym mówimy. Wybory przed wami są bardzo ograniczone, ale bardzo istotne.

Dlatego zrozumcie, że z perspektywy waszych przybyszów, wy wszyscy jesteście plemionami, którymi trzeba pokierować i kontrolować w celu służenia interesom przybyszów. W tym celu wasze religie i w pewnym stopniu wasza społeczna rzeczywistość będzie zachowana. Ale stracicie sporo. Sporo zostanie utracone, zanim uświadomicie sobie co zostało wam zabrane. Dlatego, możemy tylko zalecać czujność, odpowiedzialność i zaangażowanie do nauki – do uczenia się o życiu w Wielkiej Społeczności, do uczenia się jak zachować waszą własną kulturę i waszą własną rzeczywistość wewnątrz większego środowiska i do uczenia się, w jaki sposób dostrzec kto jest tu aby wam służyć i odróżnić ich od tych, którymi nie są. Wielka roztropność jest bardzo potrzebna na Ziemi, nawet dla rozwiązania waszych własnych problemów. Ale w odniesieniu do waszego przetrwania i powodzenia w Wielkiej Społeczności, jest to absolutna podstawa.

Dlatego zachęcamy was, bądźcie odważni. Mamy więcej do podzielenia się z wami.