Przekazy Sojuszników

Sprawozdania Sojuszników Ludzkości, zostały przekazane aby przygotować ludzi na całkiem nową rzeczywistość, która jest mocno ukrywana i nierozpoznana w dzisiejszym świecie. Sprawozdania Sojuszników dostarczają nową perspektywę, która dodaje odwagi ludziom w zmierzeniu się z największym wyzwaniem oraz szansą, którą my jako rasa, kiedykolwiek napotkaliśmy. Sprawozdania zawierają kilka naglących, jeśli nie alarmujących, doniesień na temat wzrastającej pozaziemskiej interwencji i (programu) integracji z ludzką rasą oraz na temat pozaziemskiej aktywności i ukrywanej agendy (ukrywanych planów). Celem Sprawozdań Sojuszników nie jest dostarczenie twardych dowodów na temat realiów pozaziemskich odwiedzin w naszym świecie, które są już dobrze udokumentowane w wielu innych wspaniałych książkach i czasopismach badawczych poświęconym temu tematowi. Celem Sprawozdań Sojuszników jest poinformować o dramatycznych i dalekosiężnych następstwach tego zjawiska, skonfrontować nasze ludzkie tendencje i przypuszczenia odnośnie tego zjawiska, oraz ostrzec ludzką rodzinę o wielkim przełomie, przed którym teraz stoimy. Sprawozdania dostarczają spojrzenia w rzeczywistość inteligentnego życia we Wszechświecie i tego co tak prawdę będzie oznaczał (dla nas) Kontakt. Dla wielu czytelników, to co zostało ujawnione przez Sojuszników Ludzkości będzie całkowitą nowością. Dla innych, będzie potwierdzeniem rzeczy, które od dawna przeczuwali lub wiedzieli.

Chociaż te Sprawozdania dostarczają pilną wiadomość, dotyczą również tematu przesuwania się w kierunku wyższej świadomości zwanej “Wiedzą”, która obejmuje większe zdolności telepatyczne pomiędzy ludźmi i pomiędzy rasami. W świetle tego, Sprawozdania Sojuszników zostały przetransmitowane do autora, od wielorasowej, pozaziemskiej grupy jednostek, którzy określają siebie jako “Sojusznicy Ludzkości”. Opisują samych siebie jako istoty fizyczne z innych światów, które zebrały się w naszym Układzie Słonecznym niedaleko Ziemi, w celu obserwacji komunikacji oraz aktywności tych obcych ras, które są tu w naszym świecie, ingerując w ludzkie sprawy. Podkreślają jednak, że nie znajdują się fizycznie w naszym świecie i dostarczają potrzebną wiedzę, a nie technologię czy ingerencję.

Sprawozdanie Sojuszników zostało przekazane w języku angielskim, Marshallowi Vian Summersowi, przez okres jednego roku. Zaoferowali oni perspektywę oraz wizję dotyczącą skomplikowanego tematu, który pomimo dziesięcioleci narastających dowodów, nadal zdumiewa badaczy. Jednak ta perspektywa nie jest romantyczna, ani oparta na domysłach, ani idealistyczna w swym podejściu do tego tematu. Wręcz odwrotnie, jest realistyczna bez ogródek, i bezkompromisowa w stopniu, w którym może być trudna do przyjęcia, nawet dla czytelnika który jest biegły w tym temacie.

Jednak, aby przyjąć to co te Sprawozdania mają do zaoferowania, niezbędne jest zawieszenie, przynajmniej na chwilę, wielu wierzeń, przypuszczeń i pytań, które możesz posiadać odnośnie pozaziemskiego Kontaktu i nawet tego, w jaki sposób te Sprawozdania zostały otrzymane. Zawartość tych Sprawozdań jest jak wiadomość w butelce przysłana tutaj z poza tego świata. Tak więc nie powinniśmy być tak zatroskani o butelkę, lecz o samą wiadomość.

Aby w pełni zrozumieć trudne przesłanie, musimy skonfrontować i zakwestionować wiele z dominujących przypuszczeń i tendencji odnośnie prawdopodobieństw i natury Kontaktu. Obejmują one:

* zaprzeczenie;
* pełne nadziei oczekiwania;
* nadinterpretowanie dowodów w celu potwierdzenia naszych wierzeń;
* pragnienie i oczekiwanie wybawienia przez “przybyszów”;
* wiara w to, że pozaziemska technologia nas uratuje;
* poczucie niemocy i uległości w stosunku do tego co zakładamy że jest
najwyższą siłą;
* żądanie ujawnienia tajemnic rządowych, ale nie tajemnic odnośnie
istot pozaziemskich;
* potępianie liderów ludzkości oraz instytucji, a zarazem utrzymywanie
bezdyskusyjnej akceptacji “przybyszów”;
* zakładanie, że skoro nas nie zaatakowali lub najechali, muszą tu być
dla naszego dobra;
* zakładanie iż zaawansowana technologia jest równoznaczna z
zaawansowaną etycznością i duchowością;
* wiara w to, że to zjawisko jest poza zrozumieniem, gdy w rzeczywistości
jest wydarzeniem możliwym do zrozumienia;
* wiara w to, że istoty pozaziemskie, w pewien sposób mają prawo do
ludzkości i do tej planety;
* i wiara w to, że ludzkość jest nie do uratowania i że nie poradzi
sobie samodzielnie

Sprawozdania Sojuszników rzucają wyzwanie tego typu przypuszczeniom i tendencjom, oraz obalają wiele z mitów, które obecnie posiadamy, odnośnie tego kto nas odwiedza i dlaczego tu są.

Sprawozdania dają nam większą perspektywę i głębsze zrozumienie naszego przeznaczenia wewnątrz większej panoramy inteligentnego życia we Wszechświecie. Aby to osiągnąć, Sojusznicy nie przemawiają do naszego analitycznego umysłu, lecz do Wiedzy, głębszej części naszej istoty, gdzie prawda, choć zamglona, może być bezpośrednio rozpoznana i doświadczona.

Przekazy Sojuszników Ludzkości wywołają wiele pytań, które wymagać będą przyszłych poszukiwań i rozważań. Ich celem nie jest dostarczać imion, dat czy miejsc, lecz dostarczyć perspektywę odnośnie obecności istot pozaziemskich na Ziemi oraz perspektywę odnośnie życia we Wszechświecie, której my jako rasa ludzka, nie możemy w inny sposób pozyskać. Żyjąc nadal w izolacji na powierzchni naszego świata, nie potrafimy jak na razie zobaczyć i dowiedzieć się, co się w dzieje w temacie dotyczącym inteligentnego życia poza naszymi granicami. Dlatego w tej kwestii potrzebujemy pomocy, pomocy o bardzo niecodziennym charakterze. Na początku możemy nie dostrzegać lub nie akceptować tego rodzaju pomocy. Jednak ona już tu jest.

Oficjalnym celem ogłoszonym przez Sojuszników jest zaalarmować nas o zagrożeniach przy wyłanianiu się do Wielkiej Społeczności inteligentnego życia oraz asystowanie nam w pomyślnym przekraczaniu tego wielkiego przełomu w taki sposób, aby ludzka wolność, suwerenność i samostanowienie, mogły zostać zachowane. Sojusznicy są tu, aby doradzać nam w kwestii potrzeby ustanowienia przez ludzkość naszej własnych “Zasad Zaangażowania” w trakcie tego bezprecedensowego okresu. Według Sojuszników, jeśli będziemy mądrzy, przygotowani i zjednoczeni, będziemy wtedy w stanie zająć nasze przeznaczone miejsce jako dojrzała i wolna rasa w Wielkiej Społeczności.

Przez okres w którym ta seria sprawozdań pojawiała się, Sojusznicy powtarzali kilka kluczowych idei, które uważali za istotne dla naszego zrozumienia. Zachowaliśmy te powtarzane idee w tych Sprawozdaniach, w celu zachowania intencji i integralności ich komunikatu. Z uwagi na pilną naturę przekazów Sojuszników, i z powodu sił na Ziemi, które mogłyby przeciwstawić się tym przekazom, w tym cała mądrość i konieczność tych powtórek.

Podążając za publikacją Sojuszników Ludzkości z 2001 roku, Sojusznicy dostarczyli drugi zbiór Sprawozdań, aby uzupełnić ich istotne przesłanie dla ludzkości. Sojusznicy Ludzkości Księga Druga, opublikowana w języku angielskim w 2005 roku, reprezentuje nowe zaskakujące informacje na temat wzajemnych oddziaływań pomiędzy rasami w naszym lokalnym Wszechświecie oraz na temat natury, celu oraz najbardziej skrywanych działań owych ras, które ingerują w ludzkie sprawy. Dzięki tym czytelnikom, którzy doświadczyli pilności przekazów Sojuszników i przetłumaczyli Sprawozdania na inne języki, ma miejsce rozrastająca się światowa świadomość na temat realiów Interwencji.

Aktualnie tylko niewielka część przekazów Sojuszników została przetłumaczona na język polski. Przekazy Sojuszników są darem dla ludzi wszystkich narodów i jest istotne, aby ten przekaz był dostępny dla osób posługujących się językiem polskim na całym świecie. Proszę rozważ możliwość asystowania w tych staraniach poprzez pomoc w tłumaczeniu przekazów Sojuszników lub poprzez wsparcie finansowe na rzecz wysiłków Społeczności.

My w Stowarzyszeniu, uważamy że te dwa zbiory Sprawozdań zawierają coś, co może być jednym z najważniejszych przekazów będących upowszechnianych obecnie na Ziemi. “Sojusznicy Ludzkości” nie jest jedynie kolejną książką na temat zjawiska UFO i istot pozaziemskich. Jest to autentycznie transformujące przesłanie, skierowane bezpośrednio w podstawowe cele pozaziemskiej Interwencji, w celu wzrostu świadomości, której będziemy potrzebować aby zmierzyć się z wyzwaniami i szansami, które stoją przed nami.

— Stowarzyszenie na rzecz Ścieżki Wiedzy Wielkiej Społeczność